Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA po raz 7.

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 lipca 2022 11:22

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA po raz 7. - Obrazek nagłówka
1 lipca 2022 roku zostały opublikowane po raz siódmy coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA dotyczące współpracy branży z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów.

Publikacja danych dotyczących współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów za 2021 rok. Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia. Dzięki niej następuje rozwój medycyny, powstają skuteczne, nowe leki przyczyniając się do rozwoju opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Prowadzona w sposób przejrzysty, zgodnie z prawem i najwyższymi standardami etycznymi współpraca polega przede wszystkim na wsparciu środowiska medycznego w podnoszeniu kwalifikacji, ciągłym uaktualnianiu wiedzy naukowej i zdobywaniu dostępu do najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny, a także współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń. Podobna współpraca z organizacjami pacjentów polega na wspieraniu inicjatyw, których celem jest na poprawa sytuacji pacjentów.

- Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA informacje na temat zakresu współpracy i jej wartości są przekazywane raz w roku do publicznej wiadomości, jako odpowiedź na społeczne oczekiwania przejrzystości działań branży. Beneficjentami publikowanych danych są przede wszystkim pacjenci, którzy dzięki zrozumieniu zakresu i wartości współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych mogą czuć się bezpieczniej i pewniej. To także ważne informacje dla szeroko rozumianej opinii publicznej, budujące zaufanie oraz przedstawiające, jaką wartość stanowi współpraca środowiska medycznego z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym dla całego systemu ochrony zdrowia. – wskazuje Michał Byliniak, dyrektor generalny INFARMA.

To zobowiązanie pomaga w lepszym zrozumieniu wartości współpracy, a przyjęta samoregulacja ujawniania informacji ma na celu rozwianie wszelkich obaw społecznych dotyczących tych interakcji poprzez uczynienie ich otwartymi i przejrzystymi. Tegoroczne dane potwierdzają utrzymujący się trend wysokiego poziomu zaangażowania firm farmaceutycznych w zakresie współpracy ze środowiskiem medycznym, przy zdecydowanym udziale świadczeń na działalność badawczo-rozwojową.

Dane z tegorocznych raportów potwierdzają utrzymujący się trend wysokiego poziomu zaangażowania firm farmaceutycznych w zakresie współpracy ze środowiskiem medycznym, przy zdecydowanym udziale świadczeń na działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie z zagregowanymi danymi łączna wartość świadczeń przekazanych przez sygnatariuszy Kodeksu w 2021 roku wyniosła 813 194 235 zł (dane dla 28 Sygnatariuszy), z czego 74% tej kwoty stanowiły świadczenia na działalność badawczo-rozwojową. Na drugim miejscu pod względem udziału w całości przekazanych świadczeń znajdują się świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia – prawie 16,3%, natomiast najmniejsza wartość świadczeń została przekazana na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, stanowiąc około 9,7% wszystkich świadczeń. Dodatkowo, zostały opublikowane również przez sygnatariuszy informacje dotyczące współpracy z organizacjami pacjentów wraz z wskazaniem ich listy oraz charakteru współpracy (udzielonej pomocy lub rodzaju świadczonych usług).

W tym roku publikacja raportów (dla świadczeń przekazanych w 2021 roku) odbywa się po raz pierwszy w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który od 1 stycznia 2021 roku zastąpił Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Raporty dostępne są na stronie: https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/

Źródło: INFARMA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także