Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Od stycznia 2020 r. zmiany w reklamach suplementów diety

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2019 08:44

Od stycznia 2020 r. zmiany w reklamach suplementów diety - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Stanowisko PASMI w sprawie samoregulacji nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety


25 listopada br. w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, została podpisana samoregulacja, którą przygotowali wspólnie nadawcy telewizyjni prowadzący działalność reklamową na rzecz kanałów własnych i reprezentowanych (Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja TVN) oraz organizacje zrzeszające producentów suplementów diety (PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF).


Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety funkcjonuje od 2016 r. i powstał w celu podniesienia standardów reklamy suplementów diety, poprzez przyjęcie przez Sygnatariuszy Kodeksu określonych reguł postępowania oraz samokontroli zapewniającej ich przestrzeganie.


Dzięki Porozumieniu nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety wchodzimy na kolejny etap zarządzania reklamą suplementów diety, które będzie obowiązywało wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, niezależnie od tego, czy są one Sygnatariuszami Kodeksu czy też nie.


Ujednolicenie podejścia do reklamowanych suplementów diety względem wszystkich podmiotów branży żywnościowej było jednym z kluczowych elementów uporządkowania tego obszaru, w celu zadbania o właściwy przekaz kierowany do odbiorcy.


- Suplementy diety mogą mieć korzystne, wspomagające funkcje organizmu działanie, ale nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Są środkami spożywczymi, czyli żywnością. Reklama nie może wprowadzać w błąd, a w przypadku tak wrażliwej dziedziny naszego życia, jak zdrowie, jej przekaz musi być niezwykle odpowiedzialnie przemyślany” – tłumaczy Ewa Jankowska, prezes PASMI. – Z przyjemnością zaangażowaliśmy się w prace, których celem jest bezpieczeństwo pacjenta.


W przyjętym projekcie samoregulacji założono m.in., że reklama telewizyjna suplementów diety:
• nie może wprowadzać odbiorców w błąd poprzez wskazywanie na właściwości lecznicze lub jakiekolwiek zastosowanie lecznicze;
• nie może odnosić się do nazw chorób, które w rzeczywistości nie istnieją;
• nie może sugerować możliwości zastąpienia konsultacji z przedstawicielem zawodu medycznego lub leczenia;
• nie może sugerować także możliwości zastosowania suplementu diety zamiast produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
• nie może być łączona w jednym spocie reklamowym z reklamą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
• nie może przedstawiać wizerunku osób rzeczywistych i fikcyjnych, które są lub mogą być odebrane jako przedstawiciele zawodów medycznych, ani nie mogą pojawiać się w niej przedmioty oraz miejsca budzące skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych, działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną;
• nie może być nadawana w programie w bloku reklamowym bezpośrednio przed i po audycji dla dzieci;
• nie może być reklamą skierowaną do dzieci;
• nie może odnosić się do wyników badań bez wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia;
• musi zostać oznaczona informacją graficzną z tekstem: „Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.”.
Ze względu na cykl przyjmowania materiałów reklamowych do emisji, samoregulacja ma wejść w życie od 1 grudnia 2019 roku i dotyczyć będzie wszystkich reklam suplementów diety emitowanych od 1 stycznia 2020 r.
Należy także podkreślić, iż Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety nadal obowiązuje Sygnatariuszy, zaś dokument nadawców jest cennym uzupełnieniem dla naszego kodeksu branżowego tworząc spójną całość.

Źródło: Mat. prasowe

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także