Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Producenci czekają na nowe zasady refundacji wyrobów medycznych. Zapisy projektu budzą duże kontrowersje i obawy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2017 11:57

Producenci czekają na nowe zasady refundacji wyrobów medycznych. Zapisy projektu budzą duże kontrowersje i obawy - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Izba POLMED zaprasza do szerokiego dialogu na temat rynku i planowanej reformy refundacji wyrobów medycznych.

- Chcemy być najważniejszym źródłem wiedzy dla każdego, kto jest zainteresowany branżą wyrobów medycznych – stwierdził Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED w trakcie spotkania strategicznego branży wyrobów medycznych, które odbyło się w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących łącznie ponad 60 firm – zarówno zrzeszonych w Izbie POLMED, jak i spoza niej.

Rok 2017 będzie kluczowy dla przedsiębiorstw działających w branży wyrobów medycznych ze względu na trwające w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne, w tym nad nowelizacją ustawy o refundacji. Zapisy projektu wywołują duże kontrowersje i budzą obawy zarówno wśród producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, jak i pacjentów, którzy są finalnymi odbiorcami tych produktów.

Mimo że branża dostrzega wiele zagrożeń związanych z proponowaną reformą, nie zamyka się na dialog. – To, że jesteśmy krytyczni wobec części zapisów proponowanej nowelizacji, nie oznacza, że nie dostrzegamy potrzeby zmian w systemie. Izba POLMED już od dawna zwracała uwagę na potrzebę zmian – zaznaczył dyrektor Włodarczyk. –Byliśmy, jesteśmy i będziemy otwarci na merytoryczne rozmowy z decydentami – zadeklarował.

Wyroby medyczne to bardzo szeroka gama produktów. Należą do nich zarówno opatrunki, kaniule żylne, wyroby chłonne, strzykawki, łóżka szpitalne, jak i skomplikowane urządzenia, takie jak rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy. Zmiany prawne będą w różny sposób wpływać na wytwórców i dystrybutorów, ale też na dostępność tychże wyrobów medycznych dla pacjentów. Właśnie dlatego Izba powołała zespoły tematyczno-produktowe, obejmujące specyficzne grupy wyrobów medycznych. W każdym z zespołów odbywać się będą cykliczne spotkania, w ramach których przy wsparciu Izby POLMED, uczestnicy będą zaznajamiać się z prawnymi oraz ekonomicznymi aspektami działania rynku. Grupy pozostaną do dyspozycji decydentów, celem merytorycznego wsparcia w formułowaniu założeń zmian prawnych.

Uwagi poszczególnych zespołów produktowych będą uwzględniane w ramach oficjalnych stanowisk Izby POLMED w procesie legislacyjnym. –Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas pomysły i projekty będą ciekawym materiałem dla decydentów i pomogą dbać o interes najważniejszej dla nas grupy – pacjentów. – podkreślił dyrektor Włodarczyk.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także