Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Propozycja kompromisowej poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 października 2020 11:29

Propozycja kompromisowej poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Federacja Pacjentów Polskich oraz organizacje zrzeszające pracodawców, producentów leków i hurtownie farmaceutyczne zaproponowały przyjęcie kompromisowej poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty, która będzie gwarantowała niezależność farmaceuty i kierownika hurtowni, umożliwi skuteczną interwencje zapobiegjącą tzw. odwróconemu łańcuchowi dystrybucji, a jednocześnie nie doprowadzi do nieuzasadnionego zamknięcia apteki lub hurtowni.

Podczas posiedzenia podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty 24 września br. przyjęto poprawkę zmieniającą art. 120 ustawy – Prawa farmaceutycznego. Umożliwia ona Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzję urzędniczą o czasowym zamknięciu hurtowni farmaceutycznej, apteki i punktu aptecznego. Przewiduje bowiem możliwość natychmiastowego unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego w przypadku ingerowania właścicieli podmiotów w autonomię realizacji zadań kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

Propozycja kompromisu

Federacja Pacjentów Polskich, wszystkie organizacje zrzeszające producentów leków, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan apelują o zmianę poprawki, która może doprowadzić do bezpodstawnego i nagłego zamknięcia hurtowni leków lub apteki. Proponowany przepis grozi bowiem brakiem leków na rynku, a dla przedsiębiorców możne oznaczać dewastujące straty ekonomiczne. Organizacje zaproponowały wprowadzenie rozwiązań kompromisowych gwarantujących niezależność farmaceuty, a jednocześnie zapobiegających sytuacjom, w których zwykłe nieporozumienie pomiędzy farmaceutą czy kierownikiem hurtowni a podmiotem prowadzącym aptekę lub hurtownię mogłoby stać się powodem ich unieruchomienia. - Rozumiejąc przytoczone podczas podkomisji argumenty dotyczące posiadania efektywnych instrumentów nadzoru nad rynkiem i możliwości szybkiej i skutecznej interwencji w przypadkach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, przygotowaliśmy propozycje, które będą zapobiegać tego typu patologiom, ale jednocześnie nie doprowadzą do równie groźnych skutków, których konsekwencją będzie dewastacja ekonomiczna przedsiębiorców, brak stabilności, przewidywalności prawa, jednoznaczności przepisów i wyraźnej podstawy prawnej, jeśli chodzi o normy zakazowe oraz ryzyko nagłego przerwania dostępu do leków. – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Kształt poprawki

Poprawka traktuje uniemożliwianie realizacji zadań kierownika apteki czy hurtowni jako przejaw naruszenia przepisów o obrocie produktami leczniczymi i podstawę do unieruchomienia placówki ograniczonego do 3 miesięcy. Jednocześnie zakłada, że unieruchomienie nie zastępuje sankcji w postaci decyzji nakazującej usunięcie uchybień, a jedynie ją uzupełniała. Unieruchomienie placówki mogłoby więc nastąpić dopiero w razie braku terminowego usunięcia stwierdzonych uchybień. W przypadku uwzględnienia poprawki sankcje na gruncie art. 120 PF kształtowałyby się następująco: nakaz usunięcia uchybień w określonym terminie, w razie braku usunięcia uchybień – unieruchomienie placówki, w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – unieruchomienie placówki niezależnie od usunięcia uchybień.
Pod apelem podpisały się:
- Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
- Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”
- Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
- Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED
- Federacja Polskich Pacjentów
- PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty
- Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych
- Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
- Pracodawcy RP
- Konfederacja Lewiatan

Źródło: PZPPF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także