Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Przełomowa decyzja dla pacjentów z DRP

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 maja 2021 08:43

Przełomowa decyzja dla pacjentów z DRP - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Chorzy na drobnokomórkowego raka płuca czekają na dostęp do jedynej innowacyjnej terapii. Mamy zapowiedź pozytywnej decyzji refundacyjnej!

Drobnokomórkowy rak płuca to nowotwór niezwykle agresywny dający przerzuty do kości, wątroby i centralnego układu nerwowego. W Polsce każdego roku ten typ raka płuca wykrywa się u około 3 tys. osób. Przypomnijmy, że na nowe skuteczne narzędzie do walki z chorobą lekarze czekali przez niemal 30 lat. We wrześniu 2019 roku zarejestrowano atezolizumab w terapii trójlekowej w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem w pierwszej linii leczenia u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby. Ta nowa przełomowa opcja terapeutyczna dała pacjentom nadzieję na skuteczniejsze leczenie. Do tej pory wszystkie decyzje refundacyjne w raku płuca dotyczyły niedrobnokomórkowego raka płuca. Pacjenci z DRP wciąż czekali na swoją kolej i szansę na dłuższe życie. Wiele środowisk zaangażowało się w walkę o dostęp do leczenia dla tej grupy pacjentów. Petycję w sprawie refundacji leczenia podpisało do dziś 2600 osób! W końcu mamy dobre wiadomości dla pacjentów.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację nr 21955, posła Andrzeja Grzyba w sprawie włączenia do wykazu leków refundowanych atezolizumabu, poinformował, że minister zdrowia przychylił się do refundacji leku Tecentriq (atezolizumab) w drobnokomórkowym raku płuc poprzez pozytywne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem stosownej decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia refundacją tego leku. Następnym etapem będzie przygotowanie projektu nowego programu lekowego B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc” (obecna nazwa) wraz z ekspertami klinicznymi oraz pozyskanie zgód od podmiotów odpowiedzialnych, których produkty lecznicze także znajdują się w programie - odnośnie brzmienia jego nowej treści. W przypadku pozytywnego zakończenia wyżej wymienionych prac lek Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu leczenie drobnokomórkowego raka płuca powinien zostać objęty refundacją i udostępniony pacjentom wraz z kolejną listą leków refundowanych, czyli od 1 lipca 2021 r.

Jak powiedział nam prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, decyzja ta umożliwi chorym dostęp do optymalnego leczenia zgodnego ze standardami europejskimi i światowymi. Posłanka Barbara Dziuk, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, która zaangażowało się w sprawy pacjentów z DRP, nie kryje radości. – To sukces całego zespołu parlamentarnego. Rozmowy z MZ były trudne. Sukces udało się osiągnąć dzięki wsparciu ekspertów, mediów i całego środowiska – mówi.

Małgorzata Maksymowicz, założycielka Grupy Rak Płuca na Facebooku wraz z Anną Żyłowską ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie w specjalnym liście dziękują Maciejowi Miłkowskiemu:

W imieniu około 3 tysięcy pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca pragniemy Panu serdecznie podziękować za taką możliwość leczenia. Immunoterapia i immunochemioterapia w pierwszej linii dla chorych na DRP to nadzieja na dłuższe życie w lepszej jakości. Ta wiedza wzbudza w chorych na DRP ogromną nadzieję, która jest bezcenna w procesie walki z chorobą.
Radość związana z decyzją o refundacji nowoczesnego leczenia w drobnokomórkowym raku płuca jest ogromna. Od lipca DRP przestanie być białą plamą na mapie leczenia raka płuca. Szanse wśród pacjentów zostaną wyrównane, a chorzy już od lipca będą mogli skorzystać z immunoterapii już w pierwszej linii leczenia.