Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rada Przejrzystości: leki, wyroby medyczne, badania przesiewowe

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 marca 2023 08:22

Rada Przejrzystości: leki, wyroby medyczne, badania przesiewowe - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 27 marca kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności przesunięcia wieku kwalifikującego:
• w programie profilaktyki raka piersi oraz zasadności zmiany warunków realizacji i poziomu finansowania,
• w programie profilaktyki szyjki macicy oraz zasadności zmiany warunków realizacji i poziomu finansowania.
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej:
• „Badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
• „Badanie nasienia (seminogram)”,
• „Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał anntyplemnikowych)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie:
• ortez kompresyjnych stosowanych w schorzeniach neurologicznych,
• ortez głowy typu kaski ochronne produkowanych seryjnie w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym, ataksją czy spastycznością,
• ortez głowy typu kaski korekcyjne wykonywanych na zamówienie w przypadku deformacji czaszki, plagiocefalii – „skośnogłowia” lub brachycefalii – „płaskogłowia”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Opdivo (nivolumabum) w ramach programu lekowego B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”,
• Berinert 3000/Berinert 2000 (inhibitor C1-esterazy, ludzki) w ramach programu lekowego „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1)”,
• Tukysa (tucatinibum) w ramach programu lekowego w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności przeniesienia produktów leczniczych zawierających substancję czynną:
• sorafenibum z programu lekowego B.5 Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0) i B.10 leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64) do katalogu leków refundowanych w chemioterapii,
• ewerolimusum z programu lekowego B.10 „Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64)” oraz B.53 „Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (ICD-10 C25.4)” do katalogu leków refundowanych w chemioterapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją, produktów leczniczych zawierających substancję czynną:
• sunitinibum, w katalogu leków refundowanych w chemioterapii, we wskazaniach pozarejestracyjnych, dotyczących populacji pediatrycznej objętej obecnie leczeniem w programie lekowy B.8 „Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49)”,
• ewerolimusum we wskazaniu pozarejestracyjnym: nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także