Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

W tej sprawie Ministerstwo Zdrowia przyjmuje tylko wnioski w wersji papierowej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 lutego 2022 08:40

W tej sprawie Ministerstwo Zdrowia przyjmuje tylko wnioski w wersji papierowej - Obrazek nagłówka
Jest komunikat MZ w sprawie składania wniosków o wydanie zgody na refundację w trybie art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dot. leków sprowadzonych z zagranicy w ramach importu docelowego.

Minister zdrowia informuje, iż w związku z wejściem w życie art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 poz. 2320) wnioski o wydanie zgody na refundację, w trybie art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.), dalej „ustawa o refundacji”, wniesione na adres poczty elektronicznej zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski należy składać w postaci papierowej (na adres: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) lub elektronicznej (Elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP).

Jednocześnie Minister zdrowia przypomina, iż wnioski o wydanie zgody na refundację w trybie art. 39 ustawy o refundacji powinny być opatrzone podpisem:

  • własnoręcznym – w przypadku wniosków składanych w postaci papierowej;
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w przypadku wniosków składanych w postaci elektronicznej.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także