MZ powołuje zespół ds. opracowania strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej

Medexpress

Opublikowano 08 listopada 2021, 11:12

Medexpress

Opublikowano 08 listopada 2021, 11:12

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Anna Goławska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

c) Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

d) Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

e) Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

f) Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

g) dwóch przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

h) Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

i) przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

j) przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

k) dwóch przedstawicieli Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów

Diagnostycznych,

l) przedstawiciel Zarządu Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości,

m) przedstawiciel Związku Medycyny Prywatnej,

n) Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,

o) przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

p) przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

q) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,

r) przedstawiciel Agencji Badań Medycznych.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej, obejmującej

promocję zawodu diagnosty laboratoryjnego, usankcjonowanie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych,

rozwój kompetencji diagnostów w ramach odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych z naciskiem na

profilaktykę wtórną oraz nowoczesne metody wykrywania nowotworów i chorób cywilizacyjnych.

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagnosta laboratoryjny / ustawa o medycynie laboratoryjnej / medycyna laboratoryjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31