MZ powołuje zespół ds. zmian systemowych w zdrowiu publicznym

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym.
Medexpress 2021-07-20 13:28


W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia;
3) Zastępca przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
4) członkowie:
a) Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
b) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu
Badawczego,
i) przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego
Instytutu Badawczego,
j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
5) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie systemu zdrowia
publicznego, w szczególności:
1) opracowanie propozycji systemowych zmian w zdrowiu publicznym, które wynikają z potrzeby rozwoju systemu zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownych opracowań w tym zakresie;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działania Zespołu.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
rozwiązań i rekomendacji nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Dz.U.MZ

PDF

Zobacz także