Łukasz Jankowski: Na rezydenturę powinny dostawać się osoby, które najlepiej zdały LEK

Fot. MedExpress TV
Już 17 lutego odbędą się kolejne rozmowy rezydentów z ministrem zdrowia. O oczekiwaniach co do spotkania opowiedział Medexpressowi Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie.
Medexpress 2020-02-11 15:40

W rozmowie z prezesem ORL Łukaszem Jankowskim pytamy o:

- spotkanie rezydentów z ministrem zdrowia ws. postulowanych poprawek do projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

- brak zgody MZ na zniesienie zapisu dotyczącego listu intencyjnego a także wprowadzenia 26-dniowego urlopu przed egzaminem specjalizacyjnym

-zachęceniu lekarzy do wybierania deficytowej specjalizacji tj. psychiatrii dziecięcej

PDF

Zobacz także