Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy „psychodeliki behawioralne” pomogą pacjentom dokonać trwałej, pozytywnej zmiany?

MedExpress Team

Wojciech Laska

Opublikowano 17 marca 2022 10:28

Czy „psychodeliki behawioralne” pomogą pacjentom dokonać trwałej, pozytywnej zmiany? - Obrazek nagłówka
zdrowie psychiczne
Psychodeliki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu lęku, depresji, zaburzeń stresowych, uzależnień i innych problemów zdrowia psychicznego. Jednak aby tak się stało, konieczne jest opracowanie rygorystycznych metod prowadzenia badań i stosowania ich wyników.

W tekście opublikowanym w Frontiers in Psychiatry, naukowcy z UCLA Health and Harvard Medical School ukuli termin „psychodeliki behawioralne” – których badanie ma na celu znalezienie nowych sposobów wspierania zdrowia i odporności psychicznej.

„Zmiana ludzkiego zachowania może wydawać się prosta, ale jest niezwykle trudna, szczególnie w przypadku zachowań, które wynikają z lat myślenia i działania w stosunkowo sztywny, zrutynizowany sposób” – piszą autorzy, dr George Slavich, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych z UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behaviour oraz dr Edmund Neuhaus, adiunkt psychologii na Harvardzie. „Jedna z pojawiających się strategii osiągnięcia zmiany zachowania obejmuje użycie związków psychodelicznych, aby uczynić umysł bardziej plastycznym i otwartym” – dodają.

Według autorów, „psychoterapia wspomagana psychodelikami” może zapewnić wiele korzyści zdrowotnych, a nawet wpłynąć na obniżenie kosztów leczenia, ale obecnie brakuje ustandaryzowanego podejścia terapeutycznego.

„Patrząc w przyszłość, uważamy, że potrzebne są dalsze udoskonalenia, aby zoperacjonalizować i przetestować elementy psychoterapii z wykorzystaniem psychodelików, w celu ustalenia najlepszego standardu opieki w leczeniu uzależnień, psychiatrycznych, somatycznych i behawioralnych problemów zdrowotnych” – wskazują badacze.

Autorzy twierdzą, że ich koncepcja psychodelików behawioralnych ma na celu opracowanie „ukierunkowanych podejść do zmiany terapeutycznej, które pomogą ludziom osiągnąć trwałą poprawę funkcjonalną w zakresie samoopieki, więzi społecznych oraz obowiązków rodzinnych, szkolnych i społecznych, aby pomóc im żyć tak, jak pragną”.

„Uważamy, że związki psychodeliczne mają potencjał do wspomagania procesu transformacji umysłu. Aby zmaksymalizować te korzyści konieczne jest prowadzenie badań w kierunku wyłonienia najlepszych praktyk oraz mierzalnych wskaźników leczenia” – piszą Slavich i Neuhaus.

Źródło: ScienceDaily

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.