Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
ABM

Dane paliwem dla rozwoju medycyny

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 marca 2023 15:01

Dane paliwem dla rozwoju medycyny - Obrazek nagłówka
Algorytmy sztucznej inteligencji i analizy oparte na danych medycznych już dziś rewolucjonizują systemy ochrony zdrowia na całym świecie oraz dają szansę na rozwój skuteczniejszych, tańszych i bezpieczniejszych terapii. Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, którego celem jest stworzenie Regionalnym Centrów Medycyny Cyfrowej. Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2023 r.

Wykorzystywanie danych medycznych odgrywa coraz większą rolę w systemach ochrony zdrowia, przyczyniając się do postępu w dziedzinie badań medycznych, diagnostyki i leczenia. Zbiory danych medycznych dotyczą m.in. wyników badań laboratoryjnych, obrazowania medycznego, czy też informacji dot. chorób i leczenia.

Jednym z najważniejszych zastosowań danych w medycynie jest poprawa diagnostyki. Analiza dużej ilości danych pozwala na odkrycie wzorców i zależności, które mogą pomóc w wykryciu choroby na wczesnym etapie. Dzięki temu lekarze będą mogli szybciej postawić właściwą diagnozę i zapobiegać rozwojowi choroby oraz dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i cech pacjentach.

Innym zastosowaniem danych medycznych jest predykcyjna analiza danych, która umożliwia przewidywanie ryzyka rozwoju choroby u pacjenta. Dzięki temu lekarze mogą zapobiegać chorobie jeszcze przed jej wystąpieniem.

Analizy i algorytmy oparte na danych medycznych pozwalają również na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie badań medycznych, dzięki czemu możliwe będzie szybsze i tańsze rozwijanie nowych leków i terapii.

- Dane są paliwem dla rozwoju technologii. Szeroko pojęty biznes opiera się właśnie na nich i to one będą odgrywać najważniejszą rolę w postępie medycyny, jak i innych kluczowych sektorów. Zadaniem ABM jest budowanie przyszłości już dzisiaj, dlatego stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej przyczyni się do rozwoju cyfryzacji badań klinicznych oraz umożliwi maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów i osób, które zachcą włączyć się do szeroko zakrojonego programu rozwoju medycyny cyfrowej. W dalszej kolejności ABM podejmie wysiłki, aby zbierane dane były możliwe do wykorzystania przez rządowe, akademickie i komercyjne podmioty zewnętrzne z zachowaniem międzynarodowych standardów, bezpieczeństwa danych oraz tworzonej nowej legislatury UE – powiedział dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM

Dane medyczne z przyszłości

Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej zrzeszone w Sieć Centrów Medycyny Cyfrowej z nadrzędną rolą ABM, docelowo w postaci Centrali Medycyny Cyfrowej ABM, będą służyły zarówno analizie danych w czasie rzeczywistym, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej.

- Algorytmy sztucznej inteligencji i analizy oparte na danych medycznych już dziś rewolucjonizują systemy ochrony zdrowia na całym świecie oraz dają szansę na rozwój skuteczniejszych, tańszych i bezpieczniejszych terapii. Niezbędne do tego celu dane pozyskiwane z działalności leczniczej, projektów badawczych oraz badań klinicznych, m.in. dane z systemów szpitalnych (HIS), dane omiczne, dane dotyczące wykonywanych procedur, czy też dane obrazowe, będą gromadzone, przetwarzane i analizowane w ramach tworzonych Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej – tłumaczy Marceli Ragan, kierownik Działu Nauki ABM.

Dane będą zbierane i przetwarzane zgodnie z opracowanym przez ABM Standardem Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej zapewniającym ich przydatność do analiz, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa udostępniania i przechowywania. W dalszej kolejności ABM podejmie wysiłki, aby dane zbierane i przetwarzane na poziomie regionalnym były udostępniane w ramach Sieci CMC w celu prowadzenia pogłębionych analiz i projektów badawczych na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

ABM ogłasza Konkurs przeznaczony dla podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie Centrów Badań Wsparcia Klinicznych w Polsce w ramach wcześniejszych edycji konkursu. Na stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej zostanie przeznaczone 300 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2023 r.

Więcej informacji o konkursie: LINK

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także