Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pole magnetyczne pomaga rzucić palenie

MedExpress Team

Tomasz Kobosz

Opublikowano 26 sierpnia 2020 12:14

Pole magnetyczne pomaga rzucić palenie - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Amerykańscy palacze zainteresowani rozstaniem z nałogiem będą mogli skorzystać z system głębokiej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (Deep TMS) – zdecydowała Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

Metoda jest całkowicie nieinwazyjna. Pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie zapewnia stymulację obszarów mózgu, o których wiadomo, że są związane z uzależnieniami.

Skuteczność i bezpieczeństwo systemu Deep TMS z cewką H4 sprawdzono w wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, w którym wzięło udział 262 dorosłych z długą historię palenia (średnio ponad 26 lat) i wieloma nieudanymi próbami rozstania z nikotynowym nałogiem.

Uczestnicy badania zostali przydzieleni losowo do dwóch grup. Ci z grupy pierwszej stosowali urządzenie 5 razy w tygodniu przez 3 tygodnie i 1 razy w tygodniu przez kolejne 3 tygodnie (łącznie – 18 sesji). Osoby z grupy kontrolnej otrzymały i stosowały z taką samą częstością urządzenie, które wyglądało tak samo, jednak nie wytwarzało żadnego pola magnetycznego.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek osób, którym udało się całkowicie odstawić papierosy na co najmniej 4 tygodnie (dowolne 4 tygodnie w okresie od rozpoczęcia leczenia do wizyty kontrolnej 4 miesiące później), czyli takich, które osiągnęły 4-tygodniowy CQR (continuous quit rate).

Wyniki? Czterotygodniowy CQR osiągnęło 17,1% uczestników z grupy stosującej głęboką stymulację mózgu oraz 7,9% z grupy placebo (p = 0,0238). Te odsetki odnoszą się do wszystkich uczestników, także tych, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli badania.

Po wyodrębnieniu tych uczestników, którzy badanie ukończyli, prowadzili dzienniczek diety oraz poddawali się badaniom moczu pod kątem zawartość metabolitów nikotyny, okazało się, że 4-tyg. CQR osiągnęło 28,4% osób z grupy I i 11,7% z grupy placebo (P = 0,0063). Ponadto, liczba wypalanych papierosów dziennie (drugorzędowy punkt końcowy) była statystycznie istotnie niższa w ramieniu Deep TMS w porównaniu z placebo (P = 0,0311).

U żadnego a uczestników badania nie wystąpiły napady drgawkowe. Co najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały bóle głowy (podobna częstość w obu grupach), a także dyskomfort w miejscu aplikacji urządzenia, ból pleców, drżenie mięśni i dyskomfort ogólny.

Urządzenie ma być dostępne dla rzucających palenie w 2021 r. Wcześniej zostało już dopuszczone do obrotu z możliwością stosowania w terapii „dużej” depresji oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Źródło: GlobeNewsWire

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.