Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Samotność zmniejsza długość życia, jak palenie 15 papierosów dziennie!

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 13 lutego 2024 17:49

Samotność zmniejsza długość życia, jak palenie 15 papierosów dziennie! - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Samotność to cicha epidemia naszych czasów. Badania wskazują, że chroniczne uczucie samotności może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Na przykład, w przeglądzie badań opublikowanym przez „Holt-Lunstad i wsp.", stwierdzono, że brak społecznych relacji zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci w podobnym stopniu co palenie 15 papierosów dziennie, a nawet bardziej niż otyłość i brak aktywności fizycznej. - Badanie to podkreśla, jak istotne dla zdrowia fizycznego i psychicznego jest utrzymywanie silnych więzi społecznych. – mówi dr Mateusz Grajek, adiunkt z Zakładu Zdrowia Publicznego WZPB SUM

Wraz z rozwojem technologii portale randkowe stały się popularnym narzędziem w poszukiwaniu partnera. Badanie przeprowadzone przez „Rosenfeld i wsp.” wykazało, że spotkanie partnera online jest teraz najpopularniejszym sposobem nawiązywania romantycznych relacji w Stanach Zjednoczonych. Chociaż portale randkowe oferują łatwy dostęp do potencjalnych partnerów i mogą ułatwić znalezienie osoby o podobnych zainteresowaniach, istnieją również potencjalne negatywy. - Badania wskazują na ryzyko związane z dezinformacją, nadmierną selektywnością i obiektywizacją, które mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia w procesie poszukiwania partnera. – przytacza dr Grajek

Cyfryzacja społeczeństwa otwiera nowe możliwości dla poszukiwania partnera, ale również stwarza wyzwania. W kontekście portali randkowych, pomimo ich rosnącej popularności i akceptacji, istnieje potrzeba świadomości potencjalnych pułapek psychologicznych, takich jak efekt "nieskończonego przewijania", który może prowadzić do poczucia zniechęcenia i cynizmu wobec procesu poszukiwania partnera. - Dlatego kluczowe jest znalezienie równowagi między korzystaniem z technologii a utrzymywaniem zdrowych, osobistych interakcji, które są fundamentem głębokich relacji międzyludzkich. – dodaje dr Grajek

Miłość, odwieczne uczucie ludzkości, ma zarówno biologiczne, jak i psychologiczne podstawy. Badania neurobiologiczne, takie jak te przeprowadzone przez „Fisher i wsp.”, wskazują, że uczucie zakochania aktywuje te same obszary mózgu, które są odpowiedzialne za nagrodę i przyjemność, w tym uwalnianie dopaminy. Z psychologicznego punktu widzenia, miłość wiąże się z budowaniem głębokiego przywiązania, co jest kluczowe dla rozwoju osobistego i budowania trwałych relacji. Miłość i relacje z nią związane wykraczają poza osobiste szczęście, pełniąc kluczową rolę w budowaniu silnych społeczności. Jak pokazują badania, zaangażowane relacje rodzinne i społeczne mają wpływ na spójność społeczną, zdrowie psychiczne i fizyczne populacji. Wobec rosnącej mobilności, globalizacji i przemian społecznych, miłość i przywiązanie mogą służyć jako stabilizujące siły, pomagające ludziom odnajdywać poczucie przynależności i wsparcia. Jak wskazują badania miłość i bliskość przyczyniają się do spójności społecznej, tworząc fundamenty dla trwałych relacji interpersonalnych i rodzinnych. - W społeczeństwach, gdzie coraz częściej obserwujemy rozpad tradycyjnych struktur społecznych, miłość i relacje stały się kluczowymi elementami w poszukiwaniu sensu i przynależności. – kontynuuje dr Grajek

W erze cyfrowej, gdzie technologia zyskuje na znaczeniu w każdym aspekcie życia ludzkiego, sposób, w jaki ludzie nawiązują i utrzymują relacje, ulega transformacji. Jednakże, podstawowe ludzkie potrzeby pozostają niezmienne. Patrząc w przyszłość, ważne będzie zrozumienie i adaptacja do zmieniających się kontekstów społecznych i technologicznych w budowaniu i utrzymywaniu relacji. Będzie to wymagało nie tylko indywidualnej adaptacji, ale także społecznej i kulturowej, aby wspierać zdrowe relacje w coraz bardziej zróżnicowanym i połączonym świecie – podsumowuje dr Grajek

RADY DLA RANDKUJĄCYCH ONLINE:

W erze cyfrowej, gdzie Internet stał się podstawowym narzędziem w poszukiwaniu nowych znajomości i potencjalnych partnerów, ważne jest, aby nie zapominać o niebezpieczeństwach związanych z poznawaniem ludzi online. Te ryzyka mogą obejmować oszustwa emocjonalne i finansowe, naruszenie prywatności, a także potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego. Aby korzystać z możliwości, jakie oferują portale randkowe i aplikacje społecznościowe, jednocześnie minimalizując ryzyko, warto zastosować się do kilku zasad bezpieczeństwa.

Oszustwa emocjonalne i finansowe

Jednym z najczęstszych niebezpieczeństw są oszustwa, w których osoby podające się za potencjalnych partnerów wykorzystują uczucia innych do osiągnięcia korzyści finansowych. Takie sytuacje często zaczynają się niewinnie, od budowania zaufania i emocjonalnej bliskości, aby później przerodzić się w prośby o pomoc finansową pod różnymi wymówkami.

Jak unikać:

Ø Nigdy nie wysyłaj pieniędzy ani nie udostępniaj danych bankowych osobom poznanych w Internecie.

Ø Bądź sceptyczny wobec historii wzbudzających litość lub dramatycznych próśb o pomoc finansową.

Naruszenie prywatności

Udostępnianie osobistych informacji online może prowadzić do naruszenia prywatności, włączając w to stalking lub wykorzystywanie danych do nieautoryzowanych celów.

Jak unikać:

Ø Zachowaj ostrożność w udostępnianiu informacji osobistych, takich jak adres domowy, miejsce pracy czy dane kontaktowe.

Ø Używaj ustawień prywatności w portalach randkowych i mediach społecznościowych, aby kontrolować, kto może zobaczyć Twoje posty i informacje o profilu.

Zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego

Spotkania z osobami poznanych online niosą za sobą ryzyko, szczególnie jeśli nie wiemy wiele o drugiej stronie. Istnieje możliwość, że osoba, z którą się umawiamy, nie jest tym, za kogo się podaje.

Jak unikać:

Ø Umawiaj się na pierwsze spotkanie w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie czy parki, gdzie jest dużo ludzi.

Ø Poinformuj znajomych lub rodzinę o miejscu i czasie spotkania oraz o tym, z kim się spotykasz.

Ø Słuchaj swojej intuicji; jeśli coś wydaje się nie tak, lepiej być bezpiecznym i odwołać spotkanie.

Catfishing i fałszywe profile

"Catfishing" to tworzenie fałszywych profili online w celu oszukania innych, często z nieuczciwymi zamiarami. Może to prowadzić do emocjonalnego zranienia i straconego czasu.

Jak unikać:

Ø Sprawdzaj wiarygodność profili, na przykład poprzez wyszukiwanie zdjęć w Google, aby zobaczyć, czy nie są one używane w innych kontekstach.

Ø Bądź ostrożny, jeśli osoba wydaje się "za dobra, aby była prawdziwa" lub unika pokazania się na wideo.

Źródło: SUM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także