Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Przeciwnowotworowe leczenie paliatywne to aktywny proces terapeutyczny

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 września 2023 13:14

Przeciwnowotworowe leczenie paliatywne to aktywny proces terapeutyczny - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Dzięki postępowi medycyny leczenie paliatywne dziś oznacza co innego niż jeszcze trzy dekady temu. Obecnie jest to aktywny proces terapeutyczny, który realnie wydłuża życie pacjentów, nieuleczalnie chorych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób onkologicznych, które wciąż bywają diagnozowane w zaawansowanym – rozsianym stadium choroby. Wtedy intencją leczenia jest przede wszystkim wydłużenie życia pacjentów, przy zachowaniu możliwie najlepszej jakości ich życia.

- Leczenie paliatywne, leczenie przeciwnowotworowe dziś dobrze byłoby nazywać leczeniem przewlekłym, bo dążymy do tego żeby nawet w chorobie zaawansowanej leczenie miało charakter przewlekły, choroba była przewlekła, a chory mógł jak najdłużej z nią żyć – zaznacza prof. Barbara Radecka, ordynator Kliniki Onkologii Opolskiego Centrum Onkologii, podczas konferencji dla dziennikarzy Letnia Akademia Onkologiczna 2023.

Przeciwnowotworowe leczenie paliatywne jest terapią, która z założenia nie prowadzi do wyleczenia. Jej celem jest wydłużenie ludzkiego życia i lepsza kontrola objawów choroby, a także poprawa jakości życia. Natomiast tym co buduje trzon leczenia paliatywnego to sekwencyjne stosowanie różnych dostępnych form terapii. Dla wielu pacjentów w niektórych chorobach nowotworowych to czasami trzy, cztery lub nawet więcej opcji terapeutycznych, które można stosować sekwencyjnie. Postęp medycyny co kilka lat dostarcza nowe terapie, dzięki którym chorzy z nowotworem żyją coraz dłużej, takim przykładem są pacjenci z rakiem płuca, rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.

- Raka jelita grubego jeszcze z końcem XX w. mogliśmy leczyć w zasadzie z użyciem jednego cytostatyku, a mediana przeżycia chorych tak leczonych nie przekraczała pół roku. Przełom XX i XXI wieku przyniósł nowe cytostatyki i leki biologiczne, i w tej chwili ta mediana przeżycia przekracza 30 miesięcy, a nawet dłużej. To bardzo duży postęp. Co więcej, mamy takie leczenia w raku jelita grubego, gdzie modyfikacja już znanej terapii czy skojarzenie dwóch różnych leków pozwala nam wydłużyć to życie bardzo wyraźnie - dodaje prof. Radecka.

Leczenie oceniane w badaniu SUNLIGHT, które było realizowane w populacji pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego, jest dobrym przykładem tego jak postęp medycyny zmienia perspektywę pacjentów leczonych paliatywnie. Wyniki tego badania wykazały, bowiem że umiejętne skojarzenie dobrze znanych terapii (doustnego cytostatyku z lekiem biologicznym) pozwala w tej populacji chorych, którzy byli uprzednio leczeni i wykazali oporność na to leczenie, ponownie uzyskać bardzo dobry wynik gdzie mediana czasu wolnego od progresji jest prawie dwukrotnie dłuższa niż w przypadku stosowania monoterapii.

- Czasy drastycznie się zmieniły. Rokowanie chorych kwalifikowanych do leczenia paliatywnego dziś i trzy dekady temu oznacza zupełnie co innego. Obecnie mamy dziesiątki leków nowej generacji, a chorzy leczeni z intencją paliatywną czasem żyją dużo dłużej niż pacjenci leczeni radykalnie – podkreślał prof. Wojciech Rogowski koordynator oddziału onkologii klinicznej wojewódzkiego szpitala w Słupsku, podczas tej samej konferencji.

W przypadku wielu nowotworów, m.in. raku płuca, raku żołądka czy raku nerki, pacjenci diagnozowani są w rozsianym stadium choroby. Czasem to nawet 50% chorych w tych obszarach terapeutycznych. Oznacza to, że w chwili rozpoczęcia terapii są już kwalifikowani do leczenia paliatywnego. Dzięki nowoczesnym terapiom mają szansę żyć coraz dłużej.

Tematy

SUNLIGHT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także