Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Szwajcarskie „nie” dla przesiewowych badań mammograficznych

MedExpress Team

Tomasz Kobosz

Opublikowano 23 kwietnia 2014 00:00

Szwajcarskie „nie” dla przesiewowych badań mammograficznych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Szwajcarska Rada Medyczna (Swiss Medical Board) zaleciła zaprzestanie prowadzenia przesiewowych badań mammograficznych. Mammografia powinna być wykonywana – zdaniem szwajcarskich ekspertów – tylko w indywidualnych przypadkach.
[caption id="attachment_40790" align="alignnone" width="620"]Fot. Thinkstock / Getty Images Fot. Thinkstock / Getty Images[/caption]

Szwajcarska Rada Medyczna (Swiss Medical Board) zaleciła zaprzestanie prowadzenia przesiewowych badań mammograficznych. Mammografia powinna być wykonywana – zdaniem szwajcarskich ekspertów – tylko w indywidualnych przypadkach.

„Łatwo jest promować skryning mammograficzny, gdy większość kobiet wierzy, że zmniejsza on ryzyko zachorowania na raka piersi. Rada opowiadałaby się za prowadzeniem przesiewowych badań mammograficznych, gdyby wiara ta była uzasadniona. Niestety – nie jest” – napisali szwajcarscy specjaliści w artykule opublikowanym na łamach New England Journal of Medicine.

Autorzy przywołują m.in. badanie Canadian National Breast Screening Study, które wykazało, że mammografia przesiewowa nie zmniejsza śmiertelności z powodu raka piersi w stopniu większym niż badanie palpacyjne. Kanadyjska obserwacja prowadzona była przez 30 lat w 15 ośrodkach zajmujących się badaniami przesiewowymi. Zrekrutowano do niej niemal 90 tys. kobiet w wieku 40-59 lat, które poddawane były badaniom na przestrzeni 5 lat, a ich losy śledzono potem przez kolejne 25 lat. Kobiety losowo kwalifikowano albo do grupy badanej (mammografia plus badanie palpacyjne piersi – 44925 osób), albo do grupy kontrolnej (samo badania palpacyjne – 44190 pań). Okazało się, że liczba kobiet, u których zdiagnozowano inwazyjnego raka piersi w okresie badania, była bardzo podobne w obu grupach (666 vs. 524 diagnoz). Niemal identyczna była też liczba pacjentek, które zmarły z powodu raka piersi – odpowiednio 180 i 171.

Szwajcarscy eksperci zestawili też rezultaty powyższego oraz kilku innych badań z wynikami ankiety na temat postrzegania korzyści płynących z badań mammograficznych, którą przeprowadzono wśród 1003 amerykańskich kobiet w wielu 50 lat. Zdaniem ankietowanych – na 1000 przesiewowych badań mammograficznych przypada 80 kobiet, które – dzięki badaniu – unikają zgonu z powodu raka. Tymczasem, zgodnie z danymi z amerykańskiego National Cancer Institute, rzeczywista liczba uratowanych w ten sposób kobiet wynosi zaledwie 1 na 1000 badań mammograficznych.

[caption id="attachment_40789" align="alignnone" width="629"]Źródło: NEJM Źródło: NEJM[/caption]

Szwajcarska Rada Medyczna jest niezależnym organem doradczym powołanym do oceny technologii medycznych. Jej zalecenia nie są jednak wiążące.

Źródła: NEJM / Vox