Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Terapia złożona szansą dla chorych na raka jelita grubego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 września 2022 13:26

Terapia złożona szansą dla chorych na raka jelita grubego - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W kluczowym badaniu III fazy terapii złożonej, obejmującym pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego, osiągnięto punkt końcowy związany z przeżyciem.

W badaniu klinicznym III fazy, obejmującym pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego (ang. metastatic colorectal cancer – mCRC), uprzednio dwukrotnie poddanych chemioterapii, wykazano, że badana terapia złożona, obejmująca triflurydynę z typiracylem oraz bewacyzumab, zapewnia – w porównaniu z triflurydyną z typiracylem w monoterapii – statystycznie istotną poprawę pod względem przeżycia całkowitego (OS), które przyjęto za pierwszorzędowy punkt końcowy.

Szczegółowe dane dotyczące poprawy wskaźnika OS oraz pozostałe wnioski z wstępnej analizy wyników globalnego badania klinicznego SUNLIGHT zostaną wkrótce zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej.

Wyniki badania SUNLIGHTmogą się potencjalnie przyczynić do znaczącego postępu w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, u których po dwóch standardowych rzutach chemioterapii doszło do progresji – stwierdziła dr Nadia Caussé-Amellal, dyrektor ds. globalnego rozwoju leków onkologicznych i immunoonkologicznych w obrębie przewodu pokarmowego w firmie Servier. – Badanie wykazało, że triflurydyna z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem może potencjalnie wydłużyć przeżycie w tej grupie pacjentów, mających ograniczony wybór opcji terapeutycznych.

Lek złożony zawierający triflurydynę z typiracylem, odkryty przez Taiho i rozwijany we współpracy z firmą Servier, przy udziale licznych pacjentów i lekarzy, odgrywa istotną rolę w terapii tysięcy pacjentów z rakiem jelita grubego – zaznaczył dr Fabio Benedetti, dyrektor medyczny ds. onkologii w firmie Taiho Pharmaceutical. – Wyniki tego badania mogą się przełożyć na dalszy postęp w leczeniu tej choroby. Obecnie, z niecierpliwością czekamy na kolejne analizy dotyczące drugorzędowych punktów końcowych.

Co roku, raka jelita grubego rozpoznaje się u blisko 1,4 mln osób, co stanowi 10% wszystkich przypadków nowotworów na świecie[1]. W 2018 roku, w jego następstwie zmarło w skali świata 881 tys. osób, co czyni go drugim wśród najbardziej śmiercionośnych nowotworów[2]. Dla pacjentów, u których doszło do przerzutów, pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi zaledwie 11%[3]. W przypadku przerzutowego raka jelita grubego, standardowe leczenie obejmuje chemioterapię fluoropirymidyną z irynotekanem i/lub oksaliplatyną, a często również terapie ukierunkowane, w szczególności oddziałujące na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) lub receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR).

Według prognoz, do 2040 roku częstość występowania raka jelita grubego przekroczy 3 mln przypadków rocznie[4], a liczba zgonów wzrośnie o 69%, do około 1,6 mln rocznie[5] – wskazał prof. Josep Tabernero, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim Vall d’Hebron w Barcelonie oraz koordynator badania SUNLIGHT. – Pilnie potrzebujemy nowych opcji terapeutycznych, aby zmniejszyć to rosnące globalne obciążenie spowodowane rakiem jelita grubego.

inf pras


[1] Digestive Cancers Europe. Prevalence of Colorectal Cancer. Dostępny w Internecie: https://digestivecancers.eu/colorectal-cancer/prevalence-of-colorectal-cancer-prevalence/?menu_id=13873 [dostęp: wrzesień 2022].

[2] Tabernero J., Taieb J., Prager G. i in. Trifluridine/tipiracil plus bevacizumab for third-line management of metastatic colorectal cancer: SUNLIGHT study design. Future Oncol. 2021.17(16): 1977-1985.

[3] Światowa Organizacja Zdrowia. GLOBOCAN. Cancer Today. Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, colorectum, both sexes, all ages. Dostępny w Internecie: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=41&type=1&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=10&g [dostęp: wrzesień 2022].

[4] Xi Y, Xu P. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040. Transl Oncol. 2021;14(10):101174. Dostępny w Internecie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8273208 [dostęp: wrzesień 2022].

[5] Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego 2022. Dostępny w Internecie: https://www.iarc.who.int/featured-news/colorectal-cancer-awareness-month-2022 [dostęp: wrzesień 2022].

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także