NFZ: Będą zmiany w programie „Za życiem”

Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2021, 10:40

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2021, 10:40

Ustawa „Za Życiem” została przyjęta w listopadzie 2016 r., a w grudniu rząd przyjął program „Za życiem”. Najważniejszymi beneficjentami miały być kobiety w ciąży powikłanej i rodziny z noworodkami, u których w okresie prenatalnym lub podczas porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu. Dwa tygodnie temu NIK opublikowała raport dot. realizacji programu. Kontrola NIK pokazała, że w badanym okresie - od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. – z najistotniejszych form pomocy przeznaczonych dla tej szczególnej grupy, można było korzystać w niewielkim zakresie.

Po publikacji Izby Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W związku z ograniczoną dostępnością do świadczeń w zakresie Dziecięcej Opieki Koordynowanej (DOK), biorąc pod uwagę zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli oraz postulaty świadczeniodawców realizujących DOK wprowadzono modyfikację rozliczania świadczeń pozwalającą bardziej elastycznie realizować plan opieki. Zmiany polegają na możliwości udziału w ocenie kwartalnej i rocznej, zamiast (obowiązkowego dotychczas) okulisty, innego lekarza specjalisty, w zależności od wskazań medycznych (zgodnie z decyzją lekarza koordynującego) oraz dodaniu do katalogu świadczeń produktu rozliczeniowego: „dodatkowa konsultacja jednego lekarza specjalisty innego niż uczestniczący w poradach kompleksowych (częstotliwość: 24 razy w 3 letnim cyklu leczenia tj. 8 porad rocznie)” z możliwością jej rozliczania na zasadach określonych w zarządzeniu. W opisie zasad realizacji świadczeń wskazano także, aby częstotliwość wizyt w poradni była możliwie najmniejsza, w celu minimalnego obciążenia dziecka i jego opiekunów.

Zakłada się, że w wyniku zwiększenia liczby podmiotów realizujących DOK nastąpi przesunięcie do przedmiotowego zakresu środków wydatkowanych aktualnie na świadczenia realizowane w ramach innych zakresów świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej, zatem zmiana zarządzenia nie powinna generować skutków finansowych. Zarządzenie stosowane będzie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2022 r.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 3 grudnia 2021 r. do g. 12:00, wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: aos.dsoz@nfz.gov.pl , wpisując w tytule wiadomości „uwagi DOK”.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / NIK / Za życiem
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31