NFZ: Zarządzenie dot. finansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM.
Medexpress 2020-07-08 08:13
Niniejsze zarządzenie określa warunki zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, które będą zawierane ze świadczeniodawcami: podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub leczenia szpitalnego uczestniczącymi w prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia pilotażu raportowania Zdarzeń Medycznych (ZM) i wymiany EDM (pilotaż EDM).
Przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM będzie:
1) dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM, lub szkoleń;
2) finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.
Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia wynosi 15 424 200,00 zł.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także