Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nie są przestrzegane

Paweł Grzybowski

Opublikowano 15 wrzesnia 2017, 08:58

Striking Doctor Protest in Berlin Thinkstock/GettyImages
Paweł Grzybowski

Opublikowano 15 wrzesnia 2017, 08:58

W trakcie spotkania omówiono sprawy wymagające pilnych działań ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Jednym z tematów, który budzi wiele kontrowersji w środowisku zawodowym jest konieczność szybkiej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych. NRPiP oczekuje w nowelizacji zmian uwzględnionych w Stanowisku Prezydium NRPiP z dnia 22 sierpnia 2017 roku, wg którego podnoszenie kwalifikacji powinno być właściwie wynagradzane.

W trakcie spotkania omówione zostały problemy związane z brakiem przestrzegania przez podmioty lecznicze przepisów dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych i jednoosobowych obsad pielęgniarskich i położniczych oraz brakiem dotacji dla NIPiP oraz OIPiP na zadania przejęte od administracji państwowej.

Wizyta wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko była okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych i jego możliwościami, a także omówienia Systemu Monitorowania Kształcenia oraz problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Postulaty

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postuluje zmianę wskaźników dotyczących płac w poszczególnych grupach zawodowych zgodnie ze stanowiskiem, że podnoszenie kwalifikacji powinno być właściwie wynagradzane:
· pielęgniarki i położnej – w wysokości 0,74 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej
· pielęgniarki i położnej z tytułem magistra lub specjalisty w danej dziedzinie – w wysokości 1 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej
· pielęgniarki i położnej z tytułem magistra i specjalisty w danej dziedzinie – w wysokości 1,05 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31