O co apeluje prezes KIDL do diagnostów?

Medexpress

Opublikowano 14 marca 2020, 10:13

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 14 marca 2020, 10:13

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego wystąpieniem COVID-19 prezes KIDL Alina Niewiadomska apeluje do diagnostów laboratoryjnych pracujących we wszystkich typach medycznych laboratoriów diagnostycznych o:

1. Ścisłe przestrzeganie procedur epidemiologiczno- sanitarnych w szczególności rekomendacji oraz zaleceń Konsultantów Krajowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zagrożenia epidemiologicznego na wszystkich stanowiskach pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
2. Bieżące zapoznawanie się z komunikatami publikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dostępnych na stronach internetowych.
3. Aktualizację wiedzy o wykazie laboratoriów wykonujących całodobowo badania
w kierunku SARS-CoV-2 w Państwa województwach.
4. Nieuczestniczenie w najbliższym czasie w stacjonarnych formach: kursów, posiedzeń szkoleniowych, konferencji i spotkań kierowanych do kadr medycznych, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Udział w kursach i innych formach kształcenia diagnostów laboratoryjnych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: KIDL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Alina Niewiadomska / kidl / diagności laboratoryjni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31