Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

AOTMiT ma nowego prezesa

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 28 marca 2024 13:10

AOTMiT ma nowego prezesa - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT

Decyzją minister zdrowia Izabeli Leszczyny nowym prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji został Daniel Rutkowski, dotychczasowy wiceprezes Agencji.

Po tym jak w połowie listopada ubiegłego roku ówczesna minister zdrowia Katarzyna Sójka odwołała Romana Topora-Mądrego, po kilku miesiącach, za 3 podejściem udało się pozytywnie rozstrzygnąć konkurs.

Agencja Oceny Technologii Medycznych powstała w 2005 r., jako państwowa. Jej zadaniem było dokonywanie oceny procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych będących przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 1 stycznia 2015 roku, Agencja otrzymała kolejne zadania dotyczące taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmianę nazwy Agencji Oceny Technologii Medycznych na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zmianie uległa również struktura organizacyjna Agencji, która odzwierciedla dwie główne dziedziny działalności: ocenę technologii medycznych i wycenę świadczeń gwarantowanych.

W czerwcu 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach, Agencja otrzymała nowe zadanie ustawowe dotyczące inicjowania, wspierania i prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

W drodze kolejnych nowelizacji aktów prawnych zakres zadań Agencji i jej uprawnienia uległy dalszemu poszerzeniu w ramach wskazanych wyżej dwóch obszarów.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)