Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany ws. rezerwy szczepionek stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 kwietnia 2021 09:24

Będą zmiany ws. rezerwy szczepionek stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Projektowane przepisy rozszerzają zakres szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw COVID-19, co jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną.

Celem projektu jest również wskazanie dystrybutora centralnego w stosunku do rzeczonych szczepionek, którym obecnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ustanowiona została Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Projektowane rozporządzenie określa również dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, pozwalające na bardziej efektywną dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19, w przypadku gdyby centralny dystrybutor skorzystał z tych podmiotów w procesie dostarczania szczepionek do podmiotów szczepiących.

Rekomendowanym, i w ocenie projektodawcy jedynym skutecznym narzędziem interwencji, jest działanie legislacyjne, gdyż jedynie ono zapewnia zachowanie jednolitego i spójnego schematu dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19.

Projektowane przepisy, ze względu na ich dużą pilność, nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach. Rozwiązania przyjęte w innych krajach nie mają znaczenia dla przyjęcie niniejszej regulacji.

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt został skierowany do następujących podmiotów z 3-dniowym terminem na zgłaszanie uwag:

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej;
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 3. Naczelnej Izby Aptekarskiej;
 4. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 5. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 6. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 7. Forum Związków Zawodowych;
 8. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 9. Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 10. Pracodawców RP;
 11. Konferencji Lewiatan;
 12. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 13. Związku Rzemiosła Polskiego.

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. l ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 20l8 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostały omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania załączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji.

Wprowadzenie rozporządzenia nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ma na celu uporządkowanie już istniejących norm prawnych.

Nie przewiduje się bezpośredniego istotnego wpływu projektowanych przepisów na rynek pracy.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Nie przewiduje się konieczności ewaluacji proponowanych rozwiązań w określonym horyzoncie czasowym.

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także