Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

COVID-19 zagrożeniem dla kobiet w ciąży

MedExpress Team

Joanna Goldberg, MD

Opublikowano 1 kwietnia 2020 12:08

COVID-19 zagrożeniem dla kobiet w ciąży - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Ze względu na stan immunosupresji, jakim jest ciąża, oraz fizjologiczne zmiany adaptacyjne, takie jak podniesienie przepony, zwiększone zużycie tlenu i obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, kobiety w ciąży są szczególnie podatne na zakażenia patogenami układu oddechowego i wykazują małą tolerancje na stany hipoksji.

Kobiety w ciąży były ponad cztery razy częściej przyjmowane do szpitala w porównaniu do ogólnej populacji podczas pandemii świńskiej grypy H1N1 w 2009 r. Około 50% kobiet w ciąży z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS zostało wtedy wysłanych na OIOM, ok. 33% kobiet w ciąży z SARS wymagało wentylacji mechanicznej, a śmiertelność w tej grupie wynosiła aż 25%.

Trudno obecnie ustalić dynamikę zakażenia wywoływanego przez SARS-CoV2 u pacjentek z czynnikiem ryzyka, jaki stanowi ciąża. Dysponujemy szczątkowymi danymi pochodzącymi z publikacji chińskich: na dzień dzisiejszy jest to 55 przypadków kobiet w ciąży z potwierdzoną infekcją COVID-19 oraz 46 noworodków.

Podobnie jak u pacjentek niebędących w ciąży, dominującymi objawami zakażenia COVID-19 u ciężarnych są: gorączka, kaszel, duszność oraz limfopenia. Randomizowane badania noworodków urodzonych przez gorączkujące (z powodu innych schorzeń nie związanych z koronawirusem) matki – nie wykazały zwiększonego ryzyka występowania wrodzonych anomalii, choć u takich dzieci, częściej niż u innych, występowały potem zaburzenia uwagi i koncentracji (prawdopodobnie będące rezultatem hipertermicznego uszkodzenia neuronów płodu).

Najczęściej obserwowane powikłania dla płodu spowodowane zakażeniem SARS-CoV2 to: poronienie (2%), ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego (10%) i poród przedwczesny (39%).

Choć dostępne obecnie dane nie wskazują na możliwość przenoszenia wirusa droga wertykalną, należy unikać opóźnień w zaciskaniu pępowiny i ograniczyć kontakt skóra do skóry – zaleca Kanadyjskie Stowarzyszenia Położników i Ginekologów w postępowaniu z chorymi na COVID-19.

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazane w oparciu o aktualnie opublikowane wytyczne. Retrospektywna analiza przypadków COVID-19 w ciąży wykazała, ze żadna z kobiet nie miała wykrywalnego miana wirusa SARS-CoV2 w mleku. Podczas karmienie piersią zlecane jest natomiast zakładanie maseczki.

Źródła:

  • https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30343-4/fulltext
  • https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.20.23072
  • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61304-0/fulltext

Tematy

ciąża

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.