Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

GIS wystawi mandaty zgodnie z prawem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 stycznia 2019 10:31

GIS wystawi mandaty zgodnie z prawem - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W aktualnym brzmieniu przepisów brakuje podstaw prawnych do nakładania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej grzywien w drodze mandatu karnego za niektóre czyny niedozwolone podlegające karze. Wynika to ze zmiany przepisów prawnych.

Zmianie uległa bowiem podstawa prawna do nakładania grzywien. Powoduje to trudności interpretacyjne oraz utrudnia wystawianie grzywien w drodze mandatu karnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tym bardziej, że ustawowy katalog czynów podlegających grzywnie rozszerzył się.


Zgodnie z przepisami oraz zmianami, które będą wprowadzone projektowanym rozporządzeniem, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia polegające na:
1) wprowadzaniu do obrotu produktu biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego
zgodnie z warunkami określonymi w art. 69 rozporządzenia 528/2012, lub
2) udostępnianiu na rynku w okresie, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia 528/2012,
produktu biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego w sposób określony
w art. 31–33 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, lub
3) wprowadzaniu do obrotu niezgodnie z przepisami art. 58 rozporządzenia 528/2012
wyrobu poddanego działaniu produktu biobójczego, lub
4) udostępnianiu na rynku produktu biobójczego zawierającego informacje niezgodne
z oznakowaniem wprowadzonego do obrotu produktu biobójczego, lub
5) nieprzekazywaniu konsumentowi przez dostawcę wyrobu poddanego działaniu produktu
biobójczego, wbrew przepisom art. 58 ust. 5 rozporządzenia 528/2012, informacji na
temat produktu biobójczego, którego działaniu poddany został ten wyrób.

Natomiast jeśli chodzi o Prawo wodne organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia polegające na:
1) niewykonywaniu badania jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do
kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
2) nieprzekazywaniu właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu
granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań jakości wody w miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
3) nieoznakowaniu kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli –
wbrew przepisowi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
4) nieprowadzeniu kontroli wewnętrznej – wbrew przepisowi art. 344 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Tematy

gis / mandat / grzywna

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.