Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jest zarządzenie NFZ dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 grudnia 2018 08:55

Jest zarządzenie NFZ dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych - Obrazek nagłówka
Zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
Zmiana zarządzenia uwzględnia wyniki analiz i prac prowadzonych nad świadczeniami związanymi z chorobami dzieci.
Główne zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
Wprowadzone zmiany uwzględniają specyfikę leczenia dzieci w stosunku do pozostałych pacjentów,
 stąd proponuje się poszerzenie dotychczasowej sekcji P Choroby dzieci katalogu JGP. Wprowadza się także nową sekcję PZ Choroby dzieci – leczenie zabiegowe, która zawiera w jednym miejscu JGP dedykowane wyłącznie chirurgii dziecięcej
i innym specjalistycznym dziecięcym dziedzinom zabiegowym.
Dla wszystkich JGP zabiegowych w nowopowstałej sekcji katalogu wprowadzono możliwość zastosowania współczynnika 1,2 dla dzieci w wieku 
od urodzenia do ukończenia 3 r.ż. oraz współczynnika 1,1 dla dzieci w wieku odpowiednio 4 – 9 r.ż. podnoszącego wartość rozliczanej JGP. Uwzględniono również w wycenie katalogowej świadczeń dotychczasowych wskaźników dedykowanych poszczególnym zakresom dziecięcym.
Zmieniono zasady rozliczania zabiegów noworodka realizowanych na oddziale neonatologii poprzez umożliwienie sumowania zrealizowanych zabiegów do grup neonatologicznych N21, N22. Jednocześnie umożliwiono w ramach ww. produktu
z katalogu 1c rozliczenie zabiegów witrektomii.
W celu wzmocnienia działań Narodowego Funduszu Zdrowia polegających na premiowaniu świadczeniodawców (wolumen jako aproksymacja jakości) specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom onkologicznym (dotyczy karty DiLO) oraz udzielających kompleksowych świadczeń na rzecz pacjentów onkologicznych, umożliwiono zastosowanie współczynnika korygującego o wartości 1,25 oraz dokonano korekty wyceny wybranych świadczeń teleradioterapii.
Dodatkowo Fundusz dodał
 do katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (produkty objęte współczynnikiem korygującym) nowotwory złośliwe tarczycy
i przytarczyc, nowotwory OUN oraz nowotwory złośliwe gardła i krtani.
W związku z opublikowaniem w dniu 20 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2376),
 które wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe świadczenie gwarantowane „Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników
i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2”, biorąc
pod uwagę polecenie Ministra Zdrowia, produktem rozliczeniowym dedykowanym
m.in. dla przedmiotowego świadczenia gwarantowanego jest grupa JPG
M13 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego. W celu retrospektywnego monitorowania ilości wykonanych profilaktycznych zabiegów usunięcia jajników
i jajowodów, koniecznym będzie sprawozdanie rozpoznania ICD-10: Z40.0 Chirurgia profilaktyczna czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi. Odpowiedniej modyfikacji dokonano w załączniku nr 3a do zarządzenia (Produkty rozliczeniowe dedykowane dla świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono dodatkowe warunki ich realizacji).
Zarządzenie: TU
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.