Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jest zarządzenie NFZ ws. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym na 2020 rok

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 kwietnia 2020 15:34

Jest zarządzenie NFZ ws. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym na 2020 rok - Obrazek nagłówka
W czwartek NFZ opublikowało zarządzenie ws. uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Funduszu na 2020 rok.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zgodnie z którym prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 2 kwietnia 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.30.2020 2020.43278.MMA oraz DEF-WPiAE.311.30.2020 2020.43279.MMA, do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 8 039 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji D2 – „usługi obce”, wynikające z konieczności realizacji zadań będących konsekwencją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobęCOVID-19).

Na ww. kwotę składają się następujące koszty:

- infolinia Telefoniczna Informacja Pacjenta – zwiększenie wartości umowy w związku ze zwiększoną liczbą obsługiwanych połączeń będącą konsekwencją wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 – koszt 3 880 tys. zł,

- uruchomienie infolinii Telefoniczna Pomoc Psychologiczna dla pacjentów potrzebujących porady psychologiczno-psychiatrycznej w związku z utrudnionym dostępem do przedmiotowych świadczeń spowodowanym wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 – szacowany koszt 3 810 tys. zł,

- udostępnienie numeru infolinii 800 090 600 (bezpłatnej dla dzwoniącego) oraz zapewnienie przekierowania połączenie do Call Center CCIG w ramach zapewnienie wsparcia informacyjnego dla lekarzy POZ w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 – szacowany koszt 100 tys. zł,

- udostępnienie numeru (+48) 22 125 66 00 oraz zapewnienie przekierowania
połączeń do Call Center CCIG w ramach zapewnienia wsparcia informacyjnego
dla osób dzwoniących z zagranicy w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu
epidemii COVID-19 – szacowany koszt 30 tys. zł,

- koszty udziału Narodowego Funduszu Zdrowia w działaniach dotyczących
profilaktyki zdrowotnej i polityki informacyjnej poprzez sfinansowanie materiałów
nadawanych/publikowanych w środkach masowego przekazu, jako niezbędnego
elementu profilaktyki chorób i promocji zdrowia w okresie epidemii COVID-19 –
szacowany koszt ok. 127 tys. zł,

- dezynfekcja pomieszczeń Centrali NFZ – szacowany koszt 92 tys. zł. Minister finansów oraz minister zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2020:

- minister zdrowia - pismem znak: SZF.736.2020, z 6 kwietnia 2020 r.,
- minister finansów - pismem znak: FS1.4541.24.2020, z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Źródło: NFZ

Tematy

COVID-19 / koronawirus / NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także