Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Karetka w każdej gminie doprowadzi do zdublowania systemu ratownictwa? Jest odpowiedź MSWiA na uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 10 lipca 2023 09:39

Karetka w każdej gminie doprowadzi do zdublowania systemu ratownictwa? Jest odpowiedź MSWiA na uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
„Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej nie przewiduje tworzenia w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) alternatywnego czy też konkurencyjnego wobec PRM sytemu w zakresie ratownictwa medycznego”, uspokaja wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Chodzi o program „karetka w każdej gminie”, co do którego uwagi już w marcu zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przypomnijmy, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmian w ustawie o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada, że przy każdej jednostce straży pożarnej miałaby stacjonować karetka pogotowia. Komisja Ekspertów ds. Zdrowia, działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zwróciła uwagę, że to zupełnie inne podejście do organizacji pomocy i udzielania świadczeń niż obecne ratownictwo medyczne. W ocenie komisji oznaczałoby to faktyczny powrót medycyny ratunkowej do udzielania pierwszej pomocy. Taka organizacja zdublowanego systemu ratownictwa może natomiast zagrażać życiu i zdrowiu obywateli.

„Członkowie Komisji Ekspertów zwrócili również uwagę, że od kilku lat ratownicy medyczni z PSP i OSP powinni podawać produkty lecznicze. Niemniej jednak, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, nie jest wykonywane, z uwagi na brak porozumienia MZ i MSWiA w sprawie zaopatrzenia tych podmiotów w leki”, czytamy w uwagach RPO do programu.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało pod koniec marca, że stoi na stanowisku, że system ratownictwa medycznego w Polsce w dalszym ciągu powinien być oparty o podmioty lecznicze, będące dysponentami jednostek systemu PRM, czyli zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.

„Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej nie są powołane do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ich zadaniem jest m. in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Taki model funkcjonuje już od ponad 15 lat i wydaje się, że w pełni zaspokaja potrzeby zdrowotne obywateli w ramach podejmowania działań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego”, czytamy w odpowiedzi podpisanej przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Z kolei pod koniec czerwca do zgłaszanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich uwag odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

„Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej nie przewiduje tworzenia w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) alternatywnego czy też konkurencyjnego wobec PRM sytemu w zakresie ratownictwa medycznego. Projektowane rozwiązania mają na celu uzupełnienie i wzmocnienie systemu PRM pozwalające na niezakłóconą realizację zadań w sytuacjach nadzwyczajnych (stan nadzwyczajny, sytuacja kryzysowa, konflikt zbrojny) i w warunkach, w których może być ona utrudniona lub niemożliwa (obszary trudno dostępne, np. tereny górskie, grząskie podłoże, itp.)”, czytamy w odpowiedzi.

Jak wyjaśnia Maciej Wąsik, podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego współdziałają z systemem PRM, zapewniając uzupełnienie dostępności zespołów w przypadku braku zasobów PRM. Współpraca ta nie uwzględnienia stanów nadzwyczajnych, w których szczególnie podmioty KSRG powinny posiadać możliwości maksymalnego ich wykorzystania przy udzielaniu pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia.

„Na podstawie projektowanych regulacji istotnym wsparciem dla PRM ma być pomoc w realizacji zadań związanych z transportem medycznym przez PSP i Ochotniczą Straż Pożarną (OSP), które docelowo będą dysponować stosownym potencjałem (ambulanse). Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada także podwyższenie kwalifikacji ratowniczych, w celu zwiększenia zdolności ratowniczej, tym samym uprawnień ratowników”, dodaje wiceszef MSWiA.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także