Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Kolejne dokumenty bez obowiązku pieczęci

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 maja 2019 09:46

Kolejne dokumenty bez obowiązku pieczęci - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano 2 projekty w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycje zmian w obowiązującym obecnie załączniku
do rozporządzenia, określającym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Zaproponowane zmiany polegają na usunięciu ze wzoru wymogu stosowania pieczęci przez Naczelną Radę Lekarską i wprowadzenia zamiast pieczęci w nagłówku zaświadczenia pieczęci, nadruku lub naklejki Naczelnej Rady Lekarskiej, zawierających informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP i REGON.

Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie niewielkiego wymogu formalnego i nie będzie mieć
wpływu na merytoryczną zawartość zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka
polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Wymóg posłużenia
się pieczęcią nie jest niezbędny dla zapewnienia wiarygodności dokumentu.

Projekt: TU

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

Projekt rozporządzenia zawiera propozycje zmian w obowiązującym obecnie załączniku
do rozporządzenia, określającym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Zaproponowane zmiany polegają na usunięciu ze wzoru wymogu stosowania pieczęci okrągłej przez Naczelną Radę Aptekarską i wprowadzenia zamiast pieczątki w nagłówku zaświadczenia pieczęci, nadruku lub naklejki Naczelnej Rady Aptekarskiej, zawierających informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP i REGON.
Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie niewielkiego wymogu formalnego i nie będzie mieć
wpływu na merytoryczną zawartość zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka
polskiego. Wymóg posłużenia się pieczęcią nie jest niezbędny dla zapewnienia wiarygodności dokumentu

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także