Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Koniec z wykorzystywaniem rezydentów na dyżurach nocnych i świątecznych?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 grudnia 2023 10:56

Koniec z wykorzystywaniem rezydentów na dyżurach nocnych i świątecznych? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie otrzymała odpowiedź z departamentu rozwoju kadr medycznych Ministerstwa Zdrowia w sprawie zobowiązania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do pracy w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej prowadzonej przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne.

Szpitale nie mogą zmuszać rezydentów do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia odpowiada Okręgowej Izbie Lekarskiej

- Okręgowa Rada Lekarska wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie w sprawie angażu lekarzy w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury do pracy w Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej. Odpowiedź o tym, że szpitale nie mogą zobowiązywać do tego lekarzy jest zgodna z analizami prawnymi z którymi zapoznawaliśmy się wcześniej. Opinia Ministerstwa Zdrowia może stanowić więc odpowiedź na wątpliwości, które bardzo często pojawiają się w relacjach lekarz rezydent – dyrekcja szpitala – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

„Departament Rozwoju Kadr Medycznych poinformował Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje je według programu szkolenia w danej dziedzinie medycyny. W aktualnie obowiązujących programach szkoleń specjalizacyjnych nie występuje wymóg pracy i obowiązkowych dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. W opinii Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych jednostka nie może zobowiązać lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do pracy ponad pracę w ramach szkolenia specjalizacyjnego bez zgody lekarza a co za tym idzie zapis w umowie o szkolenie specjalizacyjne zobowiązujący lekarza do pracy w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej nie powinien mieć miejsca” – takie stanowisko w przedmiotowej sprawie otrzymała Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie na pytanie prezesa Michała Bulsy odnośnie angażu lekarzy w trakcie rezydentury do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej.

- Należy również zauważyć, że skierowanie lekarza do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w ramach etatu dedykowanego do realizacji szkolenia specjalizacyjnego, które nie ma w programie szkolenia pracy w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej doprowadzi do niezrealizowania wszystkich elementów szkolenia w trakcie trwania umowy o szkolenie specjalizacyjne i wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego w trybie poza rezydenckim – czytamy w stanowisku Ministra Zdrowia.

- Biorąc pod uwagę, że wskazane przez Pana Prezesa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego w ramach swoich programów nie przewidują ani obowiązkowych, ani dopuszczalnych dyżurów w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej należy przyjąć, że ich realizacja w tej komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego jest możliwa tylko w ramach tzw. klauzuli opt-out po uzyskaniu zgody lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego – czytamy.

Jak mówi Prezes Michał Bulsa, stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest zbieżne z oczekiwaniami lekarzy. Jesteśmy gotowi prawnie do udzielania porad lekarzom rezydentom, którzy często są niejako zmuszani do pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Źródło: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także