Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Koronawirus. Chorzy psychicznie mają bezwzględny zakaz opuszczania oddziałów

MedExpress Team

Martyna Chmielewska

Opublikowano 9 czerwca 2020 12:49

 Koronawirus. Chorzy psychicznie mają bezwzględny zakaz opuszczania oddziałów  - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do redakcji Medexpressu dotarła informacja, że w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie pacjenci od 12 marca mają zakaz opuszczania terenu szpitala. Chorzy nie mogą nawet wyjść na spacer. Nikt ich nie odwiedza. Dwadzieścia cztery godziny na dobę spędzają w budynku.

Informacja o zakazie wychodzenia została zamieszczona na drzwiach placówki. Jej treść zamieszczamy poniżej.

Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS- COV-2 zarządza z dniem 12.03 2020 r. całkowity zakaz odwiedzin oraz zakaz udzielania przepustek w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia a także zakaz wychodzenia pacjentów poza teren szpitala. Decyzja obowiązuje odwołania – czytamy w treści dokumentu.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Wojciechem Legawcem, dyrektorem Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.

Dyrektor powiedział, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w szpitalu oraz pracownikom w trakcie epidemii Covid -19. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu szpitala zostały podjęte działania, których celem było zminimalizowanie ryzyka związanego z transmisją zakażenia SARS-COV-2.

- W szpitalu został powołany zespół ds. COVID, który na bieżąco analizuje sytuację epidemiologiczną w szpitalu na podstawie danych uzyskiwanych od pielęgniarek epidemiologicznych, łącznikowych, lekarzy kierujących oddziałami oraz od innych osób zatrudnionych lub przebywających w MSCZ. Dane te są analizowane w zestawieniu z informacjami, wytycznymi oraz zarządzeniami w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju. Stosownie do art. 8 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r MSCZ realizuje prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym - powiedział Legawiec.

- Kierując się najwyższą troską o dobro pacjentów oraz dbając o ich bezpieczeństwo zdrowotne podjęta została decyzja o czasowym ograniczeniu korzystania z wybranych praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego. Decyzję te zostały podjęte w oparciu o art. 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Przez cały okres trwania epidemii MSCZ nie ograniczyło praw pacjenta do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przyjęć do oddziałów stacjonarnych. W tym czasie realizowane były przyjęcia pacjentów w trybie nagłym, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich życia lub życia i zdrowia innych osób. Wszyscy pacjenci hospitalizowani w MSCZ w Pruszkowie mają zapewnione stałe wsparcie psychologiczne w związku z izolacją społeczna - dodał.

Stała analiza zagrożenia epidemiologicznego umożliwiła wprowadzenie w dniu 3 czerwca 2020 r. zarządzenia nr 55/2020 r. regulującego zasady obecności osób bliskich dla pacjenta oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, konsultantów i ambasad w trakcie udzielania świadczeń zwrotnych oraz udzielania przepustek i wychodzenia pacjentów poza teren szpitala.

Legawiec zaznaczył, iż działania podejmowane przez MSCZ mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przy jak najmniejszym ograniczeniu praw pacjenta.

O opinię ws. izolacji pacjentów w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie zapytaliśmy prof. Janusza Heitzmana, dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Powiedział, że działania dyrektora są zrozumiałe. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów podczas epidemii koronawirusa. Zdaniem prof. każdy oddział psychiatryczny powinien mieć zamknięty teren spacerowy.

- Rząd powinien dofinansować psychiatrię. Każdy oddział psychiatryczny, który jest oddziałem zamkniętym, powinien mieć infrastrukturę, która w izolowany sposób zabezpiecza pacjentów przed wpływem zewnętrznych czynników. Należy utworzyć ogrodzony teren spacerowy dla pacjentów, do którego nie powinny mieć dostępu osoby z zewnątrz. Chodzi o to, aby nie naruszyły one bezpieczeństwa epidemicznego - wyjaśnił Heitzman.

Aktualnie szpitale nie posiadają terenów spacerowych, dlatego osoby, które wymagają bezwzględnej hospitalizacji, nie powinny opuszczać korytarza, sali, oddziału. - Jeżeli pacjenci są w stanie wyjść, to należy ich wypisać. Powinni oni znajdować się pod ambulatoryjną, zdalną opieką psychiatryczną z możliwością kontaktu z pielęgniarką środowiskową, infrastrukturą dziennych oddziałów psychiatrycznych, centrów zdrowia psychicznego - wyjaśnił dyrektor IPiN.

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.