Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

KOS-ZAWAŁ jest sukcesem – oceniają specjaliści. NFZ przygotował raport o programie

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 24 października 2023 09:41

KOS-ZAWAŁ jest sukcesem – oceniają specjaliści. NFZ przygotował raport o programie - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
68 tys. pacjentów skorzystało od października 2017 roku do grudnia 2022 roku z programu KOS-ZAWAŁ, a refundacja świadczeń w jego ramach wyniosła 1,25 mld zł – wynika z podsumowania przygotowanego przez zespół analityków NFZ. Pacjent, który znalazł się w programie, oprócz leczenia ostrej fazy zawału, otrzymywał również m.in. rehabilitację i opiekę w poradni specjalistycznej.

Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia przeanalizowali dane z dotychczasowej realizacji Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał). Konkretnie od października 2017 do grudnia 2022 r. KOS-Zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale serca. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program zapewnia pacjentom diagnozę, leczenie ostrej fazy zawału, wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji, rehabilitację kardiologiczną i opiekę specjalistyczną, a w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia pobytu w szpitalu.

— Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w KOS-Zawał, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł — podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na koniec 2022 r. program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Do programu chcą jednak wchodzić kolejne ośrodki.

Z danych NFZ wynika, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca. Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki przewidziane przez KOS-Zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób. W przypadku osób nieobjętych programem, śmiertelność 30-dniowa wyniosła 11 proc., podczas gdy u osób korzystających z KOS-ZAWAŁ było to 1,1 proc. Z kolei w ciągu 180 dni od zawału zmarło 52,5 tys. pacjentów niekorzystających z programu i 2,2 tys. osób z niego korzystających.

Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna redukuje ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale.

— Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację — Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do programu — przyznaje prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także