Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Które rekomendacje dot. stosowania ŚOI są wiodące?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 maja 2020 15:05

Które rekomendacje dot. stosowania ŚOI są wiodące?
 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

W piśmie z 7 maja 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko informuje, że na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, opracowała dokument Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2.

Do realizacji zadania powołano 7 Paneli Ekspertów, złożonych z wybitnych polskich specjalistów w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, mikrobiologii, wirusologii, pulmonologii oraz radiologii. W zakresie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), dokument odnosi się precyzyjnie do wykorzystania ŚOI w zależności od drogi transmisji, miejsca lub procedury. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia skierowane są do konkretnych miejsc w systemie ochrony zdrowia.

Jest to odpowiedź na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z 5 maja 2020 r., w którym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, które spośród funkcjonujących w kraju rekomendacji dotyczących postępowania personelu medycznego w zakresie stosowania środków ochrony osobistej mają charakter wiodący.

Ponadto, wiceminister zdrowia zaznaczyła, że ww. dokumenty są zaleceniami, które powinny być analizowane przez każdy szpital i odpowiednio adaptowane. Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych na podstawie przeprowadzonej analizy rekomendacji oraz mając na uwadze warunki poszczególnych placówek, powinny w miarę możliwości aktualizować stosowane do tej pory wytyczne.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.