Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Lekarz w sieci: Każdy może komentować pracę lekarza - dochodzi do naruszeń

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 26 października 2023 08:37

Lekarz w sieci: Każdy może komentować pracę lekarza - dochodzi do naruszeń - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rzecznicy Praw Lekarza reprezentujący okręgowe izby lekarskie po raz drugi spotkali się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, aby wspólnie dyskutować o najważniejszych problemach związanych z różnego rodzaju naruszeniami względem lekarzy.

Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej Monika Potocka zapewniła rzeczników okręgowych izb lekarskich o wsparciu ich działań w okręgach. Przedstawiła także nowy mechanizm współpracy pomiędzy rzecznikami w celu przepływu informacji i transparentności działania biur rzeczników praw lekarza okręgowych izb lekarskich.

Ważne jest, by każda z okręgowych izb lekarskich informowała o działaniach RPL, żeby na każdej stronie internetowej OIL widniała zakładka RPL, bo lekarz szukający pomocy powinien mieć jak najniższy próg dojścia do swojego rzecznika. My chętnie wesprzemy inicjatywy dla lepszej widoczności Państwa działań. To spotkanie ma służyć także zacieśnianiu współpracy – podkreśliła.

Z kolei dr n. praw. Sebastian Stykowski szczegółowo omówił przykłady naruszeń, do jakich dochodzi na portalach internetowych, które pozwalają komentować pracę lekarzy. Nierzadko stwarza to okazję do nadużyć w kontekście naruszenia dóbr osobistych lekarzy.

Ważną dyskusję wzbudziły analizy spraw odbywania szkolenia specjalizacyjnego w kontekście zakazu konkurencji zawartego w umowach cywilnoprawnych oraz umowach o pracę, braku wypłat tzw. dodatków covidowych, zmuszania lekarzy do przekraczania czasu pracy, ograniczeń w wystawianiu recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów, czy też szeroko omawianego w opinii publicznej problemu kar założonych przez NFZ na lekarzy.

Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej Monika Potocka przedstawiła ścieżkę postępowania, która umożliwi rozpatrzenie oraz udzielenie wsparcia przez rzecznika w zakresie odwołania się lekarzy od nałożonych przez NFZ kar.

Źródło: NIL

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)