Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ministerstwo Zdrowia publikuje "Strategię Walki z Pandemią Covid-19. Jesień 2020"

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 października 2020 18:23

Ministerstwo Zdrowia publikuje "Strategię Walki z Pandemią Covid-19. Jesień 2020" - Obrazek nagłówka

I. Zmiany organizacyjne

Cele:

1. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich

2. Zwiększenie zdolności do testowania

3. Usprawnienie działania inspekcji sanitarnej

Działania:

Ad 1. Redefinicja 3 poziomów zabezpieczenia szpitalnego

Zwiększanie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz dostępnych respiratorów

• Poziom I - Zwiększanie liczby miejsc izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 w szpitalach będących w sieci.

• Poziom II - Zwiększanie liczby łózek w szpitalach poziomu II poprzez wyznaczanie łóżek dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19 na innych oddziałach niż oddziały zakaźne/ obserwacyjno-zakaźne.

• Poziom III – utworzenie w każdym województwie szpitala koordynacyjnego. Utworzenie dodatkowych stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19.

Poziom I

Zwiększanie liczby miejsc we wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ) umożliwiających przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID-19, do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie.

Poziom II

Zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym COVID-19 na oddziałach zakaźnych/ obserwacyjno-zakaźnych oraz w innych oddziałach. Wydzielenie bezpiecznych stref dla pacjentów, którzy leczeni są z innych przyczyn niż COVID-19.

Poziom III

Utworzenie w każdym województwie szpitala koordynacyjnego, przy którym działa Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Utworzenie dodatkowych stanowisk intensywnej terapii. Za zgodą dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogły być udzielane świadczenia dla pacjentów nie chorujących na COVID-19.

Ad 2. Rozbudowa sieci mobilnych punktów wymazów (drive thru) poprzez:

- uelastycznienie czasu funkcjonowania mobilnych punktów wymazów

- zwiększenie liczby mobilnych punktów wymazów

Włączenie POZ do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych. Zlecenie badania będzie odbywało się za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl.

Ad 3. Elektronizacja obiegu zgłoszeń o osobach zagrożonych zakażeniem do inspekcji sanitarnych.

II. Koordynacja

Cel: Usprawnienie koordynacji przepływu pacjentów

• Wzmocnienie roli Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego poprzez włączenie do ich składu dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawicieli szpitali koordynacyjnych.

• Zadania Zespołu:

- bieżące koordynowanie przepływu pacjentów pomiędzy szpitalami na terenie województwa w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, POZ i AOS

- koordynowanie ruchu karetek „wymazowych”

- koordynowanie ruchu karetek transportowych COVID-19

- koordynowanie przekazywania pacjentów do izolatoriów

III. Strategia testowania

Cele:

1. Koncentracja na testowaniu pacjentów objawowych (według aktualnych wytycznych WHO i CDC)

2. Ochrona osób z grup ryzyka mogących przechodzić chorobę najciężej – osoby starsze, z obniżoną odpornością, przebywające w jednostkach całodobowej opieki

Działania:

1. Obligatoryjne testowanie:

1) Osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19

2) Osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej (hospicja, ZOL, DPS, itp.)

2. Testowanie pacjentów bezobjawowych w sytuacji, jeśli jest to niezbędne w ramach dochodzenia epidemiologicznego i opracowywania ognisk zakażeń (np. w dużych zakładach pracy).

3. Wykorzystanie szybkich testów, w tym testów antygenowych, w SOR do diagnozy pacjentów z objawami

IV. Działania prewencyjne

Cele:

1. Ograniczenie transmisji wirusa

2. Ograniczenie osób z infekcjami górnych dróg oddechowych (zmniejszenie zachorowań na grypę)

Działania:

1. DDM - Dystans społeczny, Dezynfekcja i Maseczki - będzie nadal podstawą działań prewencyjnych

- budowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

2. Szczepienia przeciwko grypie – bezpłatne szczepienia dla osób 75+ oraz pracowników ochrony zdrowia i farmaceutów.

3. Wprowadzanie obostrzeń dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej z uwzględnieniem osób ze szczególnym ryzykiem narażenia.

4. Zero tolerancji – wprowadzenie przejrzystych przepisów prawa oraz wzmocnienie sankcjonowania kar za niedostosowanie się do obowiązujących zasad.

Policja będzie rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu

umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Na żądanie policji lub staży gminnej będą one musiały przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający powyższe. W każdym innym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

V. Włączenie POZ do systemu walki z COVID-19

Cel:

Zwiększenie udziału POZ w opiece nad pacjentem z COVID-19

• Zniesienie obowiązku spełnienia kryterium 4 objawów do zlecenia testu w kierunku SARS-CoV-2 podczas teleporady.

• Umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolacji domowej.

Umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolatorium, w sytuacji braku możliwości odbywania izolacji pacjenta w warunkach domowych.

Źródło: MZ

Tematy

pandemia / COVID-19

Podobne artykuły

147971020
10 kwietnia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także