Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ powołuje Zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2022 14:02

MZ powołuje Zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – pełnomocnik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;

2) Zastępcy przewodniczącego:

a) Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b) Paweł Żuk – prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.;

3) członkowie:

a) Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Grzegorz Krupa – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

c) Piotr Węcławik – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

d) Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) Andrzej Sarnowski – dyrektor Pionu (DIII), zastępca dyrektora ds. rozwoju SIM i wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,

f) Justyna Pancerow – dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum e-Zdrowia,

g) Tomasz Zieliński – wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,

h) Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,

i) Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

j) Aleksander Biesiada – pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej do spraw Innowacji i Rozwoju,

k) Agnieszka Brześcińska – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych;

4) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy:

1) monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;

2) opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;

3) opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;

4) opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez świadczeniodawców;

5) opracowanie strategii rozwoju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem populacji pediatrycznej;

6) projektowanie rozwiązań cyfrowych poprawiających kompleksowość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;

7) opracowanie propozycji zasad współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia związanych z przedmiotem działania Zespołu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także