Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ wydłuża pilotaż opieki koordynowanej nad chorymi z neurofibromatozami

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 4 sierpnia 2023 08:02

MZ wydłuża pilotaż opieki koordynowanej nad chorymi z neurofibromatozami - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

W związku z bliskim terminem zakończenia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami, proponuje się wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (Dz. U. poz. 1185 oraz z 2022 poz. 1861), zwanym dalej „rozporządzeniem zmienianym”, etap realizacji programu pilotażowego trwa 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 30 września 2023 r. ten etap kończy się dla dwóch podmiotów, spośród czterech, które realizują program pilotażowy.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1352), nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia opieki zdrowotnej. Wejście w życie ww. ustawy oznacza konieczność podniesienia przez każdego kierującego placówką medyczną wynagrodzenia swoich pracowników do poziomu przewidzianego tym aktem prawnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami wprowadza zmiany w § 4 rozporządzenia zmienianego polegające na wydłużeniu etapu realizacji programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2024 r. Wydłużenie czasu trwania programu pilotażowego umożliwi przeprowadzenie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie i zaadaptowanie przetestowanych w ramach pilotażu rozwiązań do systemu ochrony zdrowia.

Ponadto w celu zapewnienia świadczeniodawcom środków finansowych na wzrost wynagrodzeń konieczne jest podwyższenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

Wobec tego, projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia § 10 rozporządzenia zmienianego i podniesienie wyceny określonych w nim świadczeń, tj. porady pierwszorazowej, porady kompleksowej, porady monitorującej, porady w trybie pilnym, kompleksowej konsultacji specjalistycznej realizowanej w ramach porady kompleksowej lub porady monitorującej (I typu – wykonanie 1–3 konsultacji specjalistycznych, II typu – wykonanie 4–6 konsultacji specjalistycznych, III typu – wykonanie powyżej 6 konsultacji specjalistycznych) oraz miesięcznego ryczałtu za koordynację opieki.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także