Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ sprawdzi efektywność wykorzystania spirometrów w ramach POZ i AOS

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 stycznia 2022 11:27

MZ sprawdzi efektywność wykorzystania spirometrów w ramach POZ i AOS - Obrazek nagłówka
Do ogłoszenia skierowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Celem wprowadzanego programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest ocena efektywności realizacji świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie czynnościowe układu oddechowego w sposób zdalny pacjenta po ukończeniu 18. roku życia i przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc monitorowanego przez:

1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

2) lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc albo lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają elektroniczne spirometry, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę. Zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego spirometru, zamieszczanych na platformie DOM. Realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 1000 sztuk urządzeń przeznaczonych do realizacji pilotażu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Tematy

poz / AOS / spirometr

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

ThinkstockPhotos-676815062
13 czerwca 2024
nocna-i-swiateczna-opieka-wim-legionowo
29 marca 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Sto dni i co dalej?

25 marca 2024