Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Będzie jednorazowy dodatek covidowy dla personelu niemedycznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 grudnia 2021 09:41

NFZ: Będzie jednorazowy dodatek covidowy dla personelu niemedycznego - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Nowelizacja polecenia wprowadza specjalne, jednorazowe, świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi, które otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Chodzi o jednorazowe świadczenia1 w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Nowe regulacje weszły w życie 1 grudnia 2021 roku.
Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):
1. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
2. na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).
Świadczenie jednorazowe trafi do osób wymienionych wyżej, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie:
a) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką,
b) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki, w których — w ramach zatrudnienia — wykonywały czynności zawodowe w warunkach opisanych w punktach 1 i 2.

Oddziały Wojewódzkie NFZ otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jednorazowego oraz informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do wypłaty tego wynagrodzenia.
Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.