Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ przypomina: Studencie, zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 września 2023 11:21

NFZ przypomina: Studencie, zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Już wkrótce rozpoczyna się rok akademicki. Młodzi ludzie i ich rodzice w natłoku spraw nie pamiętają o bardzo ważnej kwestii: o ubezpieczeniu zdrowotnym. Jego brak wychodzi na jaw w momencie choroby, gdy przychodnia czy szpital wystawiają rachunek za leczenie. NFZ przypomina, jakie warunki studenci muszą spełnić, by mieć prawo do świadczeń.

Studenci mają prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniają jeden z warunków:

  • mają własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę)
  • zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członek rodziny
  • są zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię.

Jeżeli student jest ubezpieczony przez rodziców czy uczelnię, a w czasie wakacji podejmował pracę, po powrocie musi być zgłoszony przez rodziców lub uczelnię ponownie!

Jeżeli pracodawca studenta odprowadzał za niego składki zdrowotne (np. przy zatrudnieniu na umowę o pracę), to wówczas student automatycznie przestał być ubezpieczony jako członek rodziny, a miał swój własny status ubezpieczenia. Po zakończeniu pracy i powrocie na uczelnię, kiedy już składki nie są już opłacane, student przestaje być ubezpieczony. By to się zmieniło rodzic/uczelnia musi ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia.

Oczywiście nie każda praca studenta rodzi konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to sytuacji, gdzie umowa, którą zawarł młody człowiek, wymagała zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

PRZYKŁAD 1.

Student w okresie wakacji pracował w pubie na umowę o pracę. Automatycznie został wyrejestrowany z ubezpieczenia rodziców (jako członek rodziny), a uzyskał status ubezpieczonego z tytułu własnej pracy. Po ustaniu zatrudnienia i zaprzestaniu odprowadzania składek przestaje być osobą ubezpieczoną. Jeżeli zachoruje, będzie musiał zapłacić za wizytę w przychodni, pobyt w szpitalu, leki. Natomiast aby mógł korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej rodzic musi ponownie zgłosić go do ubezpieczenia.

Jeżeli rodzic nie może tego zrobić - wówczas o ubezpieczenie występuje uczelnia.

PRZYKŁAD 2

Student w okresie wakacji pracował w pubie na umowę zlecenie. Pracodawca nie odprowadzał za niego składki i nie zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego. W statusie studenta nic się nie zmienia, cały czas jest ubezpieczony jako członek rodziny: i podczas pracy i po powrocie na uczelnię. Bez żadnych zmian ma prawo do bezpłatnego leczenia.

Warto wiedzieć

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Student, który nie ukończył 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica, jako członek rodziny. Jeśli rodzic jest nieubezpieczony albo student ukończył 26. rok życia a nie pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia, na jego wniosek. Jest jeden wyjątek od tej reguły: student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być ubezpieczony jako członek rodziny nawet, gdy skończy 26 lat.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka dziecko/studenta mogą zgłosić:

  • rodzice lub współmałżonkowie rodziców
  • dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
  • współmałżonek, jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zachowuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię

Jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie może go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni), może zrobić to uczelnia. Co ważne: uczelnia nie zgłosi studenta do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku, tylko na jego wniosek złożony w dziekanacie.


Więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym w Poradniku Pacjenta

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także