Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ publikuje projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 lipca 2018 12:51

NFZ publikuje projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych - Obrazek nagłówka
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Zarządzenie m.in. rozszerza zakres stosowania współczynników korygujących premiujących stosowanie tańszych odpowiedników leków refundowanych o następujące substancje: infliksymab, etanercept, trastuzumab (postać dożylna), tobramycyna oraz octan glatirameru – moc 40 mg/ml.
Zastosowanie współczynników korygujących ma pozwolić na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie kosztów leków stosowanych w programach lekowych.
Szacowane oszczędności wygenerowane dzięki zastosowaniu przedmiotowego mechanizmu dla ww. leków mogą maksymalnie wynieść 85,6 mln złotych rocznie. Zwiększone wydatki NFZ spowodowane zastosowaniem współczynników do wybranych ryczałtów diagnostycznych i świadczeń podstawowych wyniosą natomiast maksymalnie do 10,1 mln złotych.
Zaproponowany mechanizm jest bezpieczny z punktu widzenia wydatków NFZ, ponieważ podniesienie kwoty przekazywanej świadczeniodawcom w ramach ryczałtów diagnostycznych i zapłaty za świadczenia podstawowe nastąpi jedynie wówczas, gdy lek będzie kupowany odpowiednio tanio. Zakłada się, że zastosowany mechanizm autoregulacyjny będzie motywował świadczeniodawców do zakupu tańszych leków przy zachowaniu równowagi finansowej NFZ.
Zarządzenie uwzględnienia uwagi zgłoszone przez hematologów do projektu wcześniejszego zarządzenia zmieniającego ws. ryczałtów, zgodnie z którymi w przypadku hematoonkologicznych programów lekowych wartość badań genetycznych wykonywanych w trakcie kwalifikacji powinna być rozliczana w ramach ryczałtu diagnostycznego. Powyższe wynika ze specyfiki tych chorób, w przypadku których bardzo często pacjent po wykonaniu badań kwalifikacyjnych jest włączany do programy lekowego i niezwłocznie rozpoczyna leczenie.

Projekt zarządzenia: TU

Źródło: NFZ

Tematy

NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.