Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Środki z rezerwy ogólnej na koordynatorów POZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2021 10:13

NFZ: Środki z rezerwy ogólnej na koordynatorów POZ - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Centrala NFZ opublikowała Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

Prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 39 219 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie w IV kwartale 2021 r. skutków nowego zakresu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, tj. zakresu „koordynacja opieki” wraz z produktem „koordynacja opieki – zadania koordynatora”, będącego konsekwencją realizacji przepisu art. 159 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wszedł w życie z dniem 1 października 2021 r., zgodnie z którym umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie m.in. koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tzw. budżet powierzony).

Podział środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu został dokonany strukturą liczby deklaracji do lekarza poz pacjentów w wieku powyżej 25 roku życia.

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2021 została wydana przez:

- Ministra zdrowia - pismem znak: DLF.311.5.2021.DP, z dnia 26 października 2021 r.,

- Ministra finansów - pismem znak: FS1.4541.84.2021, z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.