Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ uruchamia rezerwę w planie finansowym na 2020 rok

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 listopada 2020 08:43

NFZ uruchamia rezerwę w planie finansowym na 2020 rok - Obrazek nagłówka
NFZ opublikował zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zgodnie z którym prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 23 listopada 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.107.2020 2020.148104.MMA oraz DEF-WPiAE.311.107.2020 2020.146651.MMA, do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 922 539 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na:

1. realizację zobowiązań w zakresie finansowania w IV kw. 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne na podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) - w kwocie 667 088 tys. zł,

2. finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - w kwocie 150 838 tys. zł,

3. finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz. U. poz. 1246) - w kwocie 1 513 tys. zł,

4. zabezpieczenie środków na świadczenia udzielane w rodzaju leczenie szpitalne z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb w tym rodzaju świadczeń rozpoznanych przez poszczególne OW NFZ - w kwocie 103 100 tys. zł.

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2020 została wydana przez: ministra zdrowia - pismem znak: DLF.736.17.2020.RŁ, z dnia 2 listopada 2020 r., ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - pismem znak: FS1.4541.71.2020FS1.4571.71.2020, z dnia 19 listopada 2020.

Źródło: NFZ

Podobne artykuły

nfz

Raport refundacyjny NFZ

3 października 2023
iStock-1246922598
19 września 2023

Zobacz także