Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: zarządzenie dot. pilotażu sieci onkologicznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2019 09:35

NFZ: zarządzenie dot. pilotażu sieci onkologicznej - Obrazek nagłówka

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej.

Niniejsza zmiana ma związek z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej i ma na celu określenie zasad koniecznych do rozliczenia i sprawozdania świadczeń w ramach programu w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia.


Ponadto, na podstawie niniejszej regulacji dyrektorzy oddziałów Funduszu podejmą działania zmierzające do zawarcia umów o realizację świadczeń w ramach przedmiotowego programu.

Warunkiem zawarcia tych umów będzie przedłożenie przez świadczeniodawców porozumień o współdziałaniu w ramach pilotażu onkologicznego.

Porozumienia te będą wchodzić w życie po zawarciu z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.


Zgromadzone w ramach programu pilotażowego dane pozwolą na ocenę organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego i świętokrzyskiego.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także