Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nie ma zgody w sprawie aborcji. Trzecia Droga ma swój projekt

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 24 lutego 2024 15:34

Nie ma zgody w sprawie aborcji. Trzecia Droga ma swój projekt - Obrazek nagłówka
fot. screenshot | YouTube: Sejm RP
Na stronach sejmowych zostały opublikowane projekty ustaw, złożone w piątek przez kluby Trzeciej Drogi – jeden, nowelizujący ustawę antyaborcyjną, którego głównym założeniem jest powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed werdyktu TK z października 2020 roku, drugi zaś zakładający radykalne zmiany zasad refundacji środków antykoncepcyjnych, które dla kobiet do 25 roku życia miałyby być bezpłatne, zaś po tej granicy wieku refundacja byłaby korzystniejsza (i szersza) niż w tej chwili.

Trzecia Droga – zarówno Polska2050 jak i PSL – nie zgadzają się na propozycje dotyczące liberalizacji przepisów antyaborcyjnych, złożone wcześniej przez Lewicę (dwa projekty) i Koalicję Obywatelską (jeden projekt). Nie ma zgody partii Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza na legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży, nie wiadomo, czy będzie zgoda na kompromisowe rozwiązanie dotyczące dekryminalizacji aborcji i jej całkowitej depenalizacji – przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że co do zasady aborcja jest dopuszczalna tylko w określonych prawem przypadkach. Kluby Trzeciej Drogi zapowiadały, że złożą własną propozycję, przy czym co do aborcji było jasne, że będzie ona zakładała powrót do status quo sprzed jesieni 2020 roku, z deklaracją w sprawie referendum dotyczącego przepisów aborcyjnych.

Ale w ostatnich dniach pojawiła się dodatkowa informacja, że Trzecia Droga przygotowuje też propozycję dotyczącą zasadniczych zmian w refundacji środków antykoncepcyjnych, co miałoby być niejako uzupełnieniem zachowawczego – na pewno dla elektoratu KO i Lewicy – stanowiska w sprawie aborcji. I tak się stało. Poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przewiduje:

- wprowadzenie bezpłatnego dostępu do środków antykoncepcyjnych dostępnych na rynku dla kobiet poniżej 25 roku życia;

- umożliwienia korzystania z refundowanej antykoncepcji w zakresie szerszym niż dotychczas dla kobiet powyżej 25 roku życia.

Przedstawiając w piątek projekty, posłanki Trzeciej Drogi mówiły, że projekt dotyczący aborcji jest „ratunkowy”, bo przywróci w pełni możliwość przerywania ciąży nie tylko w sytuacji przesłanki dotyczącej ciężkiego uszkodzenia płodu, ale też sprawi, że lekarze nie będą się obawiać wykonywania zabiegów, gdy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie do szkół wiedzy o życiu seksualnym, „o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji i antykoncepcji".

Projekty Trzeciej Drogi trafiły do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiadał, że wszystkie złożone projekty dotyczące aborcji będą rozpatrywane na jednym posiedzeniu Sejmu, ale nie wiadomo – ani kiedy, ani czy w ogóle taki scenariusz się zrealizuje, bo klub Lewicy mocno naciska, by z jego projektami nie zwlekać. Posłowie przypominają, że swoje dwa projekty złożyli zaraz na początku kadencji i mówią o marszałkowskiej „zamrażarce”.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.