Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Niedowidzący na motocyklu? Mamy komentarz Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie

MedExpress Team

Edyta Hetmanowska

Opublikowano 26 września 2014 11:03

Niedowidzący na motocyklu? Mamy komentarz Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie - Obrazek nagłówka
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia osoba posiadająca od przynajmniej 3 lat prawo jazdy kat. B, z brakiem widzenia obuocznego, będzie mogła prowadzić motocykl, do którego wymagane jest prawidłowe widzenie obuoczne i prawo jazdy kat. A.

 

[caption id="attachment_50626" align="alignnone" width="620"]Fot. Thinkstock / Getty Images Fot. Thinkstock / Getty Images[/caption]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia osoba posiadająca od przynajmniej 3 lat prawo jazdy kat. B, z brakiem widzenia obuocznego, będzie mogła prowadzić motocykl, do którego wymagane jest prawidłowe widzenie obuoczne i prawo jazdy kat. A.

Przypomnijmy:

24 sierpnia weszły w życie nowe przepisy. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami wprowadza zmianę, która posiadaczy prawa jazdy: „kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej od 3 lat”.

Eksperci są zdania, że nie jest to dobry pomysł. Jak powiedział Medexpressowi Piotr Zolech, instruktor nauki jazdy, nawet osoby niemające problemów ze wzrokiem mogą mieć problemy z jazdą motocyklem. – Do zmiany przepisu jestem sceptycznie nastawiony. Opinię opieram na ponad ośmioletniej praktyce jako instruktor nauki jazdy kat. A, B, C oraz dwudziestopięcioletniej praktyce kierowcy. Z doświadczenia wiem, że prowadzenie motocyklu to zupełnie inna technika jazdy niż prowadzenie samochodu. Szkoliłem przyszłych kierowców jednośladów i wiem, jak trudno im w początkowej fazie nauki utrzymać się na motocyklu, znaleźć środek ciężkości, nauczyć się utrzymywać jednośladem równowagę i operować hamulcem. Motocykl z pojemnością silnika 125 cm3 to już silny pojazd i potrafi wiele, więc potrzebne są do jego prowadzenia umiejętności na poziomie podstawowym. Uważam, że samo posiadanie prawa jazdy nie oznacza umiejętności prowadzenia samochodu i motocyklu. Jeśli już nasz ustawodawca wprowadził przywilej jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm3 dla posiadaczy (przez minimum trzy lata) prawa jazdy kat. B, to jestem za tym, by przynajmniej zweryfikował jego umiejętności. Prawa jazdy mogą przeleżeć przecież w szufladzie. Z tego nowego przepisu cieszą się najbardziej producenci i sprzedawcy motocykli z tą pojemnością. Czy dzięki przepisowi zyska bezpieczeństwo na drogach, o którym się tak dużo mówi? Uważam, że nie.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zawiera nieścisłość.

Otóż: w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku w przypadku kat. A określają wymaganie prawidłowego widzenie stereoskopowego. Tymczasem dla kat. B  w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod określonymi warunkami.

Zatem osoba posiadająca od przynajmniej 3 lat prawo jazdy kat. B, z brakiem widzenia obuocznego lub z zezem lub z widzeniem jednoocznym będzie mogła prowadzić motocykl, do którego jest wymagane prawo jazdy kategorii A i prawidłowe widzenie obuoczne.

Od Krzysztofa Bąka, rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia, otrzymaliśmy odpowiedź:

W odpowiedzi zapytanie dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (DzU z 2014 r. poz. 949), zwanego dalej „rozporządzeniem” w zakresie szczegółowych warunków badania lekarskiego narządu wzroku dla osób posiadających prawo jazdy kat. B na kierowanie motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 24 sierpnia 2014 r. zmiany w art. 6 w ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DzU z 2014 r. poz. 600, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło analizę jej wpływu na ewentualną zmianę ww. rozporządzenia wydanego na podstawie art. 81 tej ustawy.

Na wstępie należy stwierdzić, że określając zakres badań dla poszczególnych kategorii prawa jazdy w ww. rozporządzeniu zróżnicowano wymagania dla poszczególnych kategorii prawa jazdy, zgodnie z dyrektywą nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz.Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18) oraz z opiniami konsultantów krajowych w określonych dziedzinach medycyny i uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

W odniesieniu do badań w zakresie narządu wzroku uwzględniono stanowisko

Konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki jednoznacznie wskazujące na zasadność zróżnicowania wymagań w tym zakresie wobec osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A1, A2 i A oraz kategorii AM, B1, B, B+E i T, polegającego na wprowadzeniu wymogu prawidłowego widzenia stereoskopowego dla osób objętych kategoriami A1, A2 i A, natomiast w odniesieniu do osób objętych kategoriami AM, B1, B, B+E i T określone zostały warunki, w przypadku których spełnienia uprawniony lekarz, może orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami w zakresie tych kategorii.

Wejście w życie przepisu art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy spowodowało, że osoby, które nie spełniają warunku prawidłowego widzenia stereoskopowego i w związku z tym uzyskały albo mogą uzyskać orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1 i A, a zatem również w odniesieniu do motocykli, o których mowa w wyżej cytowanym przepisie ustawy, ale posiadające od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B, na mocy ww. przepisu ustawy nabędą uprawnienia do kierowania ww. motocyklami.

Czytaj także: Czy kardiolodzy obawiają się, że pakiet onkologiczny zabierze im pieniądze?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.