Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Epidemia COVID-19

Nowe zasady, jeszcze nowsze wyjątki: od 20 kwietnia przestają obowiązywać niektóre ograniczenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2020 18:36

Nowe zasady, jeszcze nowsze wyjątki: od 20 kwietnia przestają obowiązywać niektóre ograniczenia - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Zmiany dotyczą w szczególności kwestii przemieszczania się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług, wyłączeń z obowiązku zakrywania ust i nosa, funkcjonowania urzędów administracji publicznej, zapewnienia sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń:

  • Otwarcie lasów, parków, skwerów i bulwarów - zamknięte pozostają place zabaw, ogrody zoologiczne, ogródki jordanowskie czy biwaki.
  • Złagodzone zasady w handlu i usługach: w sklepach do 100 mkw. - 4 osoby na stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba na powierzchni 15 mkw.
  • Godziny dla seniorów tylko w dni robocze.
  • Zasada 1 osoba na 15 metrów będzie obowiązywała w także w kościołach i dot. pogrzebów (w pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób).
  • Z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia.
  • Doprecyzowano także przepisy dotyczące zakrywania nosa i ust. Jest ono obowiązkowe w miejscach ogólnodostępnych (i tylko w tych), a takim nie jest np.: gospodarstwo rolne lub rodzinne ogródki działkowe.

Uznano za konieczne m.in.:

1) wskazanie, że nie dotyczy ono przebywania stale lub czasowo w budynkach użyteczności publicznej (przez osoby inne niż tam zatrudnione), które to przebywanie de facto zastępuje zamieszkiwanie we własnym miejscu zamieszkania (chodzi m.in. o domy dziecka, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej itp.).;

2) objęcie wyłączeniem zakrywania ust i nosa nie tylko duchownych (pojęcie to odnosi się do duchownych wszystkich kościołów i związków wyznaniowych), gdyż część kościołów zgłasza brak duchownych

3) wskazanie, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów;

4) określenie, że w celu kontaktu z osobą głuchą lub głuchoniemą jest możliwe odkrycie ust i nosa;

5) że funkcję zakrycia ust i nosa może pełnić kask ochronny.

Jednocześnie z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania takich służb jak Policja czy Straż Graniczna, uznano że nie ma konieczności regulowania wpisywania obowiązku okrycia twarzy i ust na poziomie projektowanego rozporządzenia, gdyż każdy ma obowiązek współpracy z tymi służbami m.in. w związku z legitymowaniem w celu ustalenia tożsamości danej osoby.

  • Ponadto rozluźniono kwestie zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, w przypadku wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego zezwolenia na wywóz poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.