Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Tabletka "dzień po": Diagności laboratoryjni pominięci

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 18 kwietnia 2024 08:03

Tabletka "dzień po": Diagności laboratoryjni pominięci - Obrazek nagłówka
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zgłasza uwagę dotyczącą pominięcia organu samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych wśród podmiotów opiniujących projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.


Projekt rozporządzenia przewiduje uruchomienie programu pilotażowego, dzięki któremu farmaceuci będą mogli wystawiać receptę farmaceutyczną na antykoncepcję awaryjną zawierającą w swoim składzie octan uliprystalu, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjentki związanym z ryzykiem wystąpienia nieplanowanej ciąży.
Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności wywiadu prowadzonego przez farmaceutę, i potencjalnie mogącego być jego wynikiem wystawiania recept farmaceutycznych na leki antykoncepcji awaryjnej w celu zweryfikowania ich potencjału dla m.in. uzyskiwania przez ostatecznych beneficjentów projektowanych bardziej szczegółowej, precyzyjnej, rzetelnej, a przez to kompletnej wiedzy na temat antykoncepcji (w tym awaryjnej).
Rada z całą stanowczością podkreśla, iż projektowane rozporządzenie jest aktem prawnym z zakresu ochrony zdrowia, co za tym idzie powinno być przekazane do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do zaopiniowania, na podstawie art. 88 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej. Ponadto zważywszy na zakres programu pilotażowego, materia nim regulowana zdecydowanie należy do zakresu zainteresowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych.
Mając na uwadze istotne zamierzenia leżące u podstaw wprowadzanego programu pilotażowego, związane z planowaniem rodziny i leczeniem niepłodności, a także w pełni zgadzając się z potrzebą oraz właściwym kierunkiem wprowadzanych rozwiązań, Rada wskazuje, że projektowany program pilotażowy należałoby uzupełnić o niezbędny element medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
W proponowanym brzmieniu projekt zakłada wyłącznie omówienie, przez farmaceutę, zasad wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników tych badań, z pominięciem roli diagnostów laboratoryjnych. Natomiast, w celu podniesienia efektywności programu pilotażowego, w projekcie należałoby uregulować również kwestię następczego wykonania badań laboratoryjnych służących uzyskaniu wyników badań do diagnostyki in vitro pozwalających na rozpoznanie ciąży oraz do rozpoznawania chorób układu urogenitalnego u kobiet i mężczyzn.

Źródło: KIDL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także