Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowy zespół opracuje kryteria przyznawania stypendiów ministra zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 listopada 2022 08:47

Nowy zespół opracuje kryteria przyznawania stypendiów ministra zdrowia  - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Wojciech Maksymilian Fendler, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu;

2) Członkowie Zespołu:

a) dr hab. Łukasz Balwicki, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,

b) dr hab. Piotr Mariusz Donizy, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

c) dr hab. Maciej Krzysztof Haberka, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,

d) prof. dr hab. Juliusz Huber, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

e) dr hab. Bartosz Hudzik, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

f) dr hab. Bartłomiej Grzegorz Kałaska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne,

g) prof. dr hab. Mateusz Kurzawski, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne i nauki medyczne,

h) dr hab. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

i) dr hab. Andrzej Piotr Myśliwiec, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki o kulturze fizycznej,

j) prof. dr hab. Tomasz Plech, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu,

k) prof. dr hab. Marzenna Krystyna Podhorska-Okołów, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

l) dr hab. Karol Połom, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

m) prof. dr hab. Przemysław Sikora, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,

n) dr hab. Anna Nina Staniszewska, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,

o) prof. dr hab. Marcin Wojnar, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

p) prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne,

q) dr hab. Marta Zielińska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie w danym roku akademickim kryteriów oceny wniosków metodą punktową o przyznanie stypendium dla studentów za osiągnięcia, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

2) przedłożenie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu nadzorującego Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia kryteriów oceny wniosków, o których mowa w pkt 1;

3) ocena w danym roku akademickim wniosków o przyznanie stypendium dla studentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, według zaakceptowanych kryteriów oceny wniosków, o których mowa w pkt 2; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 117

4) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 28 lutego, na dany rok akademicki rankingu wniosków, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia, uszeregowanego według największej liczby punktów wraz z uzasadnieniem;

5) ocena złożonych do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków, o których mowa w pkt 3. 2. Zespół ustala regulamin pracy Zespołu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Tematy

stypendia / studenci

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także