Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NRL apeluje w sprawie szczepień medyków: Nie odkładajmy decyzji na jesień

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 sierpnia 2022 08:38

NRL apeluje w sprawie szczepień medyków: Nie odkładajmy decyzji na jesień - Obrazek nagłówka
nil
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do ministra zdrowia.

Chodzi o wypracowanie zaleceń dot. drugiej dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków. W związku z tym, że personel medyczny nie został objęty aktualnymi zaleceniami co do podawania drugiej dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19, prezydium postuluje objęcie osób powyżej 50. roku życia z tej grupy zawodowej drugą dawką przypominającą oraz bez względu na wiek - jeśli pracują bezpośrednio z pacjentami, którzy nie mogą przyjąć szczepienia lub należą do uznanych grup ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu COVID-19.
NRL przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia stanowią szczególną grupę, która jest narażona na większe ryzyko ciężkich zakażeń ze względu na dużą ekspozycję podczas opieki nad pacjentami, jak również mogącą przyczynić się do transmisji wirusa w placówkach leczniczych, w przypadku zachorowania.

W ocenie NRL, nie jest wskazane w obecnej sytuacji epidemicznej odkładanie decyzji o szczepieniu na jesień, kiedy zapowiadane jest wprowadzenie na rynek szczepionek ze zmodyfikowanym składem, uwzględniającym aktualnie krążący wariant Omicron. Przyjęcie teraz drugiej dawki przypominającej nie będzie stanowiło przeciwwskazania do uzupełniającej dawki nowej szczepionki, jeśli będzie dostępna jesienią.

Samorząd lekarski opublikował także aktualne rekomendacje – dr. Pawła Grzesiowskiego, eksperta NRL ds. zagrożeń epidemicznych:
W związku z rozwojem kolejnej fali pandemicznej, która rozpoczęła się w Polsce pod koniec czerwca 2022 r., wywołanej przez podtyp BA.5 wariantu Omicron koronawirusa, gwałtownie wzrasta liczba zachorowań w każdym wieku, jak również zwiększa się liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu powikłań COVID-19. Zwiększona zachorowalność stwarza dodatkowe ryzyko dla personelu medycznego, ze względu na częste ekspozycje związane z opieką nad chorymi. Zagraża to zmniejszeniem wydolności systemu ochrony zdrowia ze względu na rosnącą absencję chorobową.
Personel medyczny w znaczącej większości jest zaszczepiony przeciw koronawirusowi, jednak w wielu przypadkach od ostatniej, trzeciej dawki, upłynęło ponad 6-8 miesięcy. Obecna fala jest związana z pojawieniem się nowego wariantu wirusa, który częściowo ucieka odporności wytworzonej w wyniku szczepień lub przechorowania, co nakłada się na okres naturalnego spadku poziomu przeciwciał poszczepiennych. Jak wykazują badania, podanie drugiej dawki przypominającej przy użyciu obecnie zarejestrowanych preparatów, wykazuje wysoką, 70-80% ochronę przeciw ciężkim postaciom COVID, hospitalizacjom i zgonom, ponadto, jak wykazują wcześniejsze badania, osoby zaszczepione krócej i w mniejszej skali emitują wirusa do otoczenia.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki tj. wystąpienie nowego wariantu wirusa, dużą liczbę zakażeń, obniżającą się odporność poszczepienną, a także ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniami, uzasadnione jest rozszerzenie szczepień drugą dawką przypominającą na cały personel medyczny oraz inne grupy zawodowe zaangażowane w opiekę nad pacjentami z grup ryzyka np., pracownicy niemedyczni ZOL, DPS itp. rekomendujemy podanie drugiej dawki przypominającej wszystkim w/w grupom zawodowym bez względu na wiek, w pierwszej kolejności osobom, które pracują bezpośrednio z pacjentami, którzy nie mogą przyjąć szczepienia lub należą do grup ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu COVID-19. Także w pierwszej kolejności, drugą dawkę przypominającą powinny przyjąć osoby powyżej 50 roku życia oraz te, które ostatnie szczepienie otrzymały ponad 6 miesięcy temu.
Powyższe rekomendacje są zgodne z komunikatem nr 26 Min. Zdrowia z dnia 21.07.2022, który zaleca w celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa).
Personel medyczny powinien potraktować szczepienie drugą dawką przypominającą priorytetowo, mając na uwadze bezpieczeństwo własne i pacjentów. Nie jest wskazane w obecnej sytuacji epidemicznej odkładanie decyzji o szczepieniu na jesień, kiedy zapowiadane jest wprowadzenie na rynek szczepionek ze zmodyfikowanym składem. Przyjęcie obecnie drugiej dawki przypominającej nie będzie stanowiło przeciwwskazania do uzupełniającej dawki nowej szczepionki, jeśli będzie dostępna jesienią.
W drugim szczepieniu przypominającym można wykorzystać zarówno szczepionki mRNA, te same, które były użyte jako pierwsza dawka przypominająca, jak również zmienić preparat, zgodnie z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że schematy mieszane mają korzystny wpływ na odpowiedź immunologiczną.
W przypadku przebycia COVID-19 w ostatnich miesiącach, odstęp między szczepieniem a wyzdrowieniem ustalany powinien być indywidualnie według zasady: po zakażeniu o lekkim przebiegu – odstęp 4 tygodnie, po średnio ciężkim przebiegu – 6-8 tygodni, po ciężkim przebiegu – 3 miesiące.
Ze względu na dostępność szczepionek przeciw grypie na sezon 2022/2023 przypominamy, że możliwe jest jednoczasowe przyjęcie szczepionki przeciw grypie i COVID-19, pod warunkiem wstrzyknięcia w oddzielne miejsca.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.